Vejle Bomuldsspinderi


A/S Vejle Bomuldsspinderi ved Havnegade, 1892.

Intro

Vejle Bomuldsspinderi, der var det første i Danmark, begyndte sin produktion den 1. oktober 1892. Det blev i november 1900 af aktionærerne besluttet at fusionere bomuldsspinderiet sammen med Vejle Bomuldsvarefabrikker og Mogensens Spinderier i Odense.

Hovedaktionærerne ved oprettelsen af Vejle Bomuldsspinderi var J. Thisted, J. C. Christiansen, N. Harder, H. P. Rosenvinge og M. Hansen ( senere Windfeld-Hansen), som var initiativtageren.

Et storartet anlæg
Vejle Amts Avis beskrev ved produktionsstarten bomuldsspinderiet som et storartet anlæg. Spinderiets fire bygninger husede maskiner af bedste engelske fabrikat og man regnede med, når alt var færdigmonteret, at nå op på en daglig produktion på 3.000 pund garn.

Prima kvalitet?! og kapacitetsudvidelse
Det var dog ikke nemt at overbevise aftagerne om, at det producerede garn var på højde med det engelske og bedre end det svenske. Denne skepsis betød, at det i første omgang blev pakgarn og fiskegarn, der blev afsat. Vanskelighederne til trods blev det allerede i 1894 vedtaget at fordoble fabrikkens kapacitet. Nye udvidelser i 1897 bragte antallet af spindler til væve- og trikotagegarn op på 12.000, hvor man i 1892 havde begyndt produktionen med 1.000 spindler.

Fusion
1. januar 1901 dannedes A/S Vejle Bomuldsspinderier ved en fusion mellem Vejle Bomuldsspinderi, Vejle Bomuldsvare-fabrikker og Mogensens Spinderi i Odense. I 1906 blev virksomhedens navn ændret til De Danske Bomuldsspinderier A/S.

Spinderiet i Odense blev nedlagt 1907, og blev erstattet med et moderne spinderi i Valby. I Vejle var der fortsat fabrikker i Spinderigade (Vardevej-afdelingen) og i Havnegade.

Henvisninger:
Hellum, A. m.fl. Vejles historie 3. Vejles industri 1732-1996. Vejle 1996.