Schæfergård (2) i Søhale


Schæfergård (2) ca. 1920. Ingeborg og Hans Chr. Christiansen samt karl og Hans Bjerre. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Schæfergård. Rudholmvej 5. Matr 9a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1819 ved udstykning af en parcel på 1 tdr 2 skp 1 fdk ½ alb hartkorn fra Schæfergård (1) til en ny gård.

Ved afståelsen af Schæfergård (1) beholdt Mads Hansen 1 tdr 2 skp 1 fdk ½ alb hartkorn fra gården og grundlagde nærværende ejendom. 1844 vurderet til 1 tdr 5 skp 2 alb hartkorn.

Mads Hansens kone Margrethe Lauridsdatter døde 1828. Deres søn Søren Madsen overtog gården i 1831. Han var allerede blevet gift 1820 med Edel Marie Lauridsdatter, en datter af Laurids Christensen fra Øluf Mølle, og de havde drevet gården siden den tid. Da Søren Madsen døde 1843 giftede enken sig året efter med enkemanden Søren Mortensen fra matr 1a i Hygum og flyttede derhen.
Samme år solgte hun gården til Søren Madsens nevø Christen Thomsen, en søn af Thomas Christensen fra matr. 3a i Vestervad. Han var gift med Kathrine Marie Pedersdatter fra Lunde sogn. Hun døde 1858, hvorefter Christen Thomsen samme år blev gift med Caroline Hoff, en datter af Niels Peder Lauridsen fra Helsinghof.

De drev gården til 1876 og solgte den da til Christen Thomsens halvbror Mads Andersen, en søn af Anders Nielsen fra matr 3a i Vestervad. Mads Andersen var gift med Ane Marie Olesen fra Hornelund i Horne sogn. De havde boet i Torstrup sogn. Allerede 1886 solgte de gården tilbage til Christen Thomsen, som samme år videresolgte til Niels Nielsen Brødsgård fra matr 24 i Skærbæk.

1887 blev gården overtaget af Hans Chr. Christiansen fra Guldager, der samme år blev gift med Ingeborg Krog fra Guldager Mølle. De drev gården til 1911. I 1911 blev deres eneste barn, datteren Sofie Christiansen, gift med Anton Marinus Bjerre, en søn af Peder Bjerre fra Bjerregård i Hygum, og de overtog gården samme år.
Marinus Bjerre udstykkede gården i 1936. 43 tdr. l. af gårdens tidligere hede blev da frasolgt til en ny gård, Højagergård, for en datter og svigersøn. Da Marinus Bjerre i 1952 flyttede til V. Nebel beholdt de 16 tdr. l. fra gården. Heraf blev de 11 tdr. l. solgt til datteren og svigersønnen på Højagergård, 2 tdr.l. til sønnen på Ølufshøje. De resterende 3 tdr. l. beholdt Marinus Bjerre som en fenne.

1952 Viggo Rasmussen.

1953 Ruth og Harly Siig Christensen. Flyttede til Blaksmark ved Varde.

1965 overtog Anker Nielsen fra Esbjerg Planteskole gården. 4 tdr. l. ved Fruekær blev i den forbindelse frasolgt 1967 til Schæfergård (1). Esbjerg Planteskole (fra 1971 sønnerne Hans Peter og Poul Anker Nielsen) anvendte jorden og udlejede bygningerne til forskellige, bl. a. til planteskolemedhjælpere.

Nuværende ejere Karin og John Sørensen overtog gården efter Esbjerg Planteskole i 1994. Karin Sørensen er en datter af Arne Sørensen, Lifstrup Hovedvej 49.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991