Lille Ølufvad

Intro

Matr 4 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Dette ikke længere eksisterende bolsted blev grundlagt omkring år 1800 på et stykke jord, som havde tilhørt Ølufgård. Parcellen var på 1 skp 3 fdk 2 1/19 alb hartkorn.

I 1844 var ejendommen vurderet til 4 skp 2 fdk ¼ alb hartkorn. Bygningerne lå ca. 300 m. vest for ejendommen på matr. 3a. Ejendommen blev lagt ind under matr. 3a i 1865, og huset forsvandt nok i 1890’erne.

Jorden til ejendommen var en del af Rundeveir Nakke Parcellen, som var udparcelleret fra Ølufgård 1791. Denne parcel var blevet opkøbt af Niels Poulsen fra Ølluf Smedje. En del af denne blev fæstet af murermester Christen Jensen Tarp fra ca. 1800, og han opførte bygningerne. Senere købte han jordstykket af Niels Poulsens efterfølger Jes Sørensen. Christen Jensen Tarp var først gift med Anne Kirstine Jensdatter, og de havde boet i Gunderup i Årre sogn forinden. På et tidspunkt var de bosatte i Ribe. I 1813 flyttede Christen Tarp til Lifstrup og grundlagde ejendommen på matr. 9a. Han var da gift for anden gang.

I 1813 blev Lille Ølufvad overtaget af Christen Hermansen (Filter) og Anne Cathrine Jensdatter. De havde også boet i Gunderup, Årre sogn forinden. Han var tømrer. Anne Cathrine Jensdatter døde 1820. Christen Hermansen flyttede derfra 1833.
I 1833 blev ejendommen overtaget af Thomas Nielsen. Thomas Nielsen stammede fra Grimstrup og var gift med Ane Christensdatter (hans tredje kone). Han var smed og havde en lille smedje. Hans kone døde 1841.
Datteren Ane Mette Thomasdatter blev 1844 gift med Hans Mogensen fra Vong i Vr. Nykirke sogn, og de overtog ejendommen 1846. Hele familien flyttede 1849 til Grimstrup sogn.

1849 blev Lille Ølufvad overtaget af den forhenværende skipper Peder Christensen, der samme år blev gift med tjenestepigen Gunde Marie Christensdatter. De stammede fra hhv. Guldager og Hostrup sogne. Peder Christensen døde 1861, men havde allerede 1859 solgt ejendommen til Søren Hansen Jørgensen. Søren Hansen Jørgensen var født i Gjesing og var 1859 blevet gift med Ane Kirstine Michaelsen, en datter af Michael Møller Sørensen fra Foldgård.

De nye ejere videresolgte allerede ejendommen i 1865 til Poul Poulsen fra matr. 3a i Vestervad. Han lagde ejendommen ind under sin gård. Huset forsvandt dog ikke straks, da aftægtskonen Gunde Marie Christensdatter havde aftægtsret til sin død. Hun døde 1890. De sidste 10 år havde hun Niels Lauridsen og Frederikke Hansen boende som indsiddere. De havde forinden været bosatte på Avlinggård i Lifstrup og flyttede efter aftægtskonens død til Lifstrup hede.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991