Yding Skov - Overtro og traditioner


Udsigt, Yding.

Intro

Helt op i nyere tid har hedenske skikke været i brug på Yding-egnen: Heste, der blev levende begravet og Valborgaften.

Forebyggelse af uheld
I 1842 var en rytter på vej fra Hylke til Urup, og nær Såby stødte han på en gruppe mænd. De havde gravet en grav og stod omkring graven med en hest, de havde givet bind om hovedet og sammenbundet dens ben. Mændene fortalte, at hesten var syg, og de var blevet rådet til at begrave den levende for at forebygge flere uheld med syge heste. Mændene blev senere idømt bøder for den ukristelige gerning.

Lyt til historien om Yding Skov, overtro og traditioner som podcast og besøg flere historier om Yding: Yding Skovhøj, Yding - Klostergods og krongods, Yding - Rytterauktionen og Yding Forte, Yding Vandværk og masten i Yding Skov


Valborgaften
I Yding-området var der også tidligere tradition for at holde Valborgaften med afbrænding af bål. Valborgaften er aftenen før Valborgdag den 1. maj – opkaldt efter nonnen Valborg, der døde i 779. Valborg-aften våger man, så man ikke bliver overlistet af de underjordiske kræfter. I Yding opstillede man også denne aften majstangen, som var en mast pyntet med kranse af frisk bøgeløv og farvede bånd, som symboliserede sommerens frugtbarhed.

Fra vinter til sommer Traditionen med Valborgaften går også tilbage til hedensk tid, hvor man fejrede overgangen mellem vinter og sommer. I Jylland mente man, at heksene samme aften red til Tromsø Kirke tæt på grænsen mod hedenskabet. Valborgbålene skulle tændes med nødild, som man fik tændt ved at gnide to stykker træ imod hinanden. Endnu i 1950’erne var valborgbål mindst lige så almindelige i Østjylland som Sankt Hans bål.


Til minde om Grundloven
I skovene holdt man også tidligere fester med musik og dans. Såby Husflidsforening holdt fra 1902 og en årrække frem dans i Yding Skov sidst i maj eller først i juni. Et åbent område inde i Yding Skov var danse- og grundlovsplads. En stenplade til minde om Grundlovens giver, Frederik 7, var oprindeligt indsat i en talerstol ved grundlovspladsen, men den blev sidst i 1980’erne indføjet i stenen ved parkeringspladsen.

15 sten En stor sten på 7,5 tons, med et digt af forfatteren Jørgen Hofland fra Gedved er sat som markering af årtusindskiftet. De 15 sten i stenkredsen uden for skoven er skænket af forskellige landmænd, og de symboliserer de 15 politiske beslutningstagere i Gedved kommunalbestyrelse ved årtusindskiftet.