Yding - Rytterauktionen og Yding Forte


Guidet tur ved Yding Forte.

Intro

I 1767 blev Det Skanderborgske Rytterdistrikt solgt på en auktion på Skanderborg Slot. Af auktionsprotokollen fremgår, at der i Yding By var 16 gårde og 3 huse under kronen. 2 gårde tilhørte godset Frisenvold, og kom derfor ikke på auktion.

Auktion på Skanderborg Slot
I 1767 blev Det Skanderborgske Rytterdistrikt solgt på en auktion på Skanderborg Slot. Af auktionsprotokollen fremgår, at der i Yding By var 16 gårde og 3 huse under kronen. 2 gårde tilhørte godset Frisenvold, -og kom derfor ikke på auktion.

Møldrup-Krog Ved rytterauktionen forsøgte man samlet at sælge et større landområde som en ny hovedgård med navnet Møldrup-Krog. Til hovedgården hørte bøndergods i de omliggende landsbyer – herunder Yding. Rigmanden kancelliråd Jochum de Lichtenhjelm fra Horsens købte den nye hovedgård, men solgte hurtigt bøndergodset fra.

Selvejerbønder Derfor blev kronens bønder i bl.a. Yding hurtigt selvejere, og sidst i 1700-tallet blev også Frisenvolds gårde købt til selveje. Selvejerbønderne ønskede hurtigt at ophæve landsbyfællesskabet til fordel for den individuelle drift af de enkelte gårde. Derfor kaldte man på en landinspektør, som kunne fordele landsbyens jord retfærdigt mellem gårdene.
Besøg flere historier om Yding: Yding Skovhøj, Yding Skov – Overtro og traditioner, Yding - Klostergods og krongods, Yding Vandværk og masten i Yding Skov


Udskiftningen
Yding blev udskiftet i 1784 af landinspektør Andreas Haar. Han tegnede matrikelkortet, hvor alle gårde i begyndelsen blev liggende trygt sammen i landsbyen med markfelter, der strålede ud fra landsbyen som en stjerne. Men hurtigt flyttede de første gårde ud af landsbyen til en bedre beliggenhed midt på markerne.

Forten På matrikelkortet over landsbyen Yding indtegnede Andreas Haard en lang og smal parcel fra landsbyens huse og gårde og frem til Yding Skov. Denne parcel var en drivvej for byens husdyr. En drivvej kaldes også for en fæ-drift, en fæ-gyde eller en forte. Ordet forte kendes tilbage fra Jyske Lov fra 1241. Forten var fælles – alle måtte færdes der, men ingen måtte bygge på den fælles jord. Yding Forte er også i dag fælleseje for gårdene i Yding, og alle må færdes på forten. Ordet fortov er direkte afledt af forte. Langs forten har der muligvis været diger for at holde kreaturerne inde på forten. På digerne voksede et tæt hegn af tjørn, hassel eller lignende, som ofte blev klippet ned -eller stynet - så de satte mange og tætte skud fra roden.

Fredskovsforordningen i 1805 Efter Fredskovsforordningen i 1805 mistede Yding Forte sin betydning som drivvej. For at beskytte skovene og de unge træers opvækst, blev det forbudt at sende kreaturer ind i skoven. Yding Forte var herefter begrænset til at være almindelig adgangsvej til skoven – bl.a. til udkørsel af træ og til en fælles sandgrav. Sandet i sandgraven var særligt egnet til at strø på gangene i kostaldene.