Vor Frelsers Kirke i Vejle


Vor Frelsers Kirke, 1965.


Rejsegilde for Vor Frelsers Kirke, juni 1905.


Vor Frelsers Kirke - interiør, 1907. Fotograf: H.P. Jensen


Sideskib i Vor Frelsers Kirke udsmykket med kalkmalerier af Jens Møller-Jensen. Rankemønstret, der indrammer salmevers, er udført i okker og umbrafarver.


Den store klokke i Vor Frelsers Kirke, 1939. Klokken var skænket af private, hvis navne er indgraveret sammen med Frederik d. 8's monogram og årstallet 1906. Fotograf: H.P. Jensens Eftf.


Jais Nielsens altertavle, "Den hellige nadver", i Vor Frelsers Kirke, 1957.

Intro

Vor Frelsers Kirke i Vejles østlige bydel blev indviet Alle Helgens Søndag, den 3. november 1907. Den hvide kirke ved Jernbanegade var en hårdt tiltrængt aflastning for byens hidtil eneste sognekirke, Sct. Nicolai Kirke

I sommeren 1899 oprettede fire af Vejles fremtrædende borgere "Komiteen for opførelsen af en ny kirke i Vejle". Byens befolkningstal var i det foregående årti vokset eksplosivt, og det var efterhånden umuligt for præsterne ved Sct. Nicolai Kirke at betjene de næsten 15.000 sognebørn. Det var imidlertid ingen nem sag at opføre en ny kirke - størstedelen af det økonomiske grundlag skulle tilvejebringes ved private bidrag.

Komiteens medlemmer var, foruden initiativtageren konsul A. Schjøth, fabrikanterne C.M. Hess og J.C. Christiansen samt direktør I. Thisted, og med deres rundhåndede bidrag og stor offervilje fra Vejles befolkning lykkedes det at indsamle o. 60.000 kr., hvorefter Staten bevilligede 30.000 kr. og Byrådet skænkede den vestlige del af byens markedsplads til byggegrund.

Den 19. september 1904 blev grundstenen lagt, og Vor Frelsers Kirke stod færdig til indvielse Alle Helgens Søndag den 3. november 1907. Biskop G. Koch ledede højtideligheden, der samtidig markerede et nyt betydningsfuldt afsnit i byens kirkelige liv - for første gang i Vejles historie havde byen to sognekirker.

Henvisninger:

Kirkerne i Vejle, Danmarks Kirker. (red.) Ebbe Nyborg. Nationalmuseet 2005

Du kan læse mere om Vor Frelsers Kirke på VejleWiki og på www.vorfrelserskirkevejle.dk


Vor Frelsers Kirke er opført i en periode, hvor der herskede en vis stilforvirring i dansk kirkearkitektur, og det prægede de 18 indkomne bidrag i arkitektkonkurrencen. Vinderen blev professor Otto Valdemar Koch, der også blev udpeget til at lede byggeriet. Efter hans pludselige død få dage senere blev opgaven overdraget til arkitekt J. Magdahl Nielsen.

Kirken har form som en basilika og rummer både romanske og gotiske træk. Det brede hovedskib er flankeret af smallere sideskibe, og det temmeligt beskedne kor med underliggende krypt er hævet otte trin over skibets gulv. Der var ved indvielsen 600 siddepladser. Tårnpartiet har udsmykket facade og kobberspir. Kirken hviler på en sokkel af granit og er bygget af hvidtede teglsten. Taget er dækket med glaseret sort tegl


Art Nouveau- eller Skønvirkestilen præger kirkens udsmykning, især sideskibenes buegange, hvor stiliserede blomsterranker indrammer salmevers. Dekorationerne er udført af kunsthåndværker Jens Møller-Jensen

Alter
Alteret havde ved kirkens indvielse en beskeden udsmykning i form af et trækors. Det blev ved kirkens 50 års jubilæum i 1957 flyttet til våbenhuset og erstattet af maler og keramiker Jais Nielsens altertavle - et relief i guldbelagt japansk eg med motivet "Den hellige Nadver". Samtidig blev alterbordet af egetræ udvidet og forsynet med guldbelagt billedskærerarbejde.

Døbefont
Døbefonten af finsk klæbersten er romansk - udført af stenhuggermestrene Hans og Jørgen Larsen

Prædikestol
Prædikestolen er af granit, kridtsten og finsk klæbersten og udspringer fra væggen til højre for korbuen. Den har en forholdsvis enkelt udsmykning af blomsterrosetter og bladslyng, udført af billedskærer Emil Hansen

Orgel
Orglet fra 1941 er bygget af Marcussen & Søn og ombygget i 1971 og 1987, så det nu rummer 33 stemmer.

Glasmosaikruder
Korets fem glasmosaikruder, der blev indsat i 1949, er skabt af Jais Nielsen. De skildrer Jesu liv, død og opstandelse.


I 1977 indviedes et menighedshus, tegnet af arkitekt N.E. Steensen og opført i det sydøstlige hjørne af kirkens grund. Den 1. december 1991 overtog Vor Frelsers Sogn desuden en villa, Worsaaesgade 2, der efter en grundig renovering blev omdannet til sognehus med bl.a. kordegnekontor.