Vestergade i Vejle


Vestergade set fra Nørretorv 2012. Fotograf Poul Ulrich Jensen.


Vestergade i 1864. Til højre "Madam Grytters Hus", hvor brødrene M. og J.C. Christiansen året før havde åbnet en købmandsforretning. Til venstre købmand A.C. Christiansens gård og pakhus. Fotograf: Ukendt.


Kort efter Vestergade er asfalteret i 1908, som den første gade i Vejle. Til højre detailhandel v/Anton Pedersen i nr. 41 og dernæst D.C. Petersen & Søns Kleinsmedie og Vægtfabrik, Vestergade 39. Fotograf: Ukendt.


Optog i Vestergade ved Børnehjælpsdag i Vejle 1. juli 1927, hvor paraplyerne er oppe på en regnvejrsdag. Vestergade er gennem tiderne ofte benyttet ved optog o. lign. i Vejle pga. gadens centrale placering. Fotograf: Johs. Rønvig


Vejle Hospital, Vestergade 2, opført 1872-73 udenfor byporten efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Winsløw. Nedrevet 1926 og på grunden ved hospitalets store have blev Nørretorv anlagt. Et nyt hospital opførtes på modsatte side af Nørretorv samme år.

Intro

Vestergade blev anlagt i 1850'erne og udviklede sig på få årtier til en af Vejles driftigste gader med adskillige erhvervsvirksomheder. I 1909 var Vestergade den første gade i Vejle, der blev asfalteret.

Efter den indenlandske toldordning - Konsumtionsvæsnets - ophævelse i 1851 bredte Vejle sig hurtigt ud over den gamle bygrænse. Mod vest anlagdes Vestergade, og her rejste sig i 1850'erne ifølge Vejle Amts Avis"den ene skjønne Bygning ved siden af den anden."Adskillige større virksomheder fandt vej til Vestergade, og det blomstrende handels- og erhvervsliv medførte, at gaden blev brolagt - et langvarigt projekt, der varede fra 1871-73.

I 1891 etableredeA.D. Friisen fabrik med produktion af bagepulver, essenser og krydderier, og også andre virksomheder, som fx C.J. Bjerregaards Garveri og Vejle Trikotagefabrik prægede gadebilledet i begyndelsen af 1900-tallet, hvor Vestergade også var byens førende forretningsgade. Den blev som den første gade i Vejle asfalteret i 1909.

Også i mellemkrigstiden var der mange aktiviteter i Vestergade, men i løbet af 1950'erne ændrede billedet sig. De fleste af gadens produktionsvirksomheder ophørte, og det var nu de mange specialforretninger, der skulle sikre fremtiden. Vestergadeforeningens forsøg på at trække kunder til led dog et alvorligt knæk, da gågaden Nørregade, Torvegade, Søndergade blev indviet i 1980.

Vestergade fik i løbet af 1980'erne et lidt forsømt præg. Den var ifølge Vejle Amts Folkeblad"grim og nedslidt. Det kneb med kunderne".I 2005 blev der imidlertid lagt sidste hånd på en omfattende renovering, og i dag er den halvdel af Vestergade, der er nærmest Nørretorv, omdannet til gågade. Midt i gaden står en bronzeskulptur skabt af kunstneren Morten Stræde.

Henvisning:
P.U. Jensen & J.R. Lungskov: Gulkrog - et Vejlekvarters historie. 2006