Stokbrovej 32 i Vester Nebel sogn


Stokbrovej 32 ca. 1930. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Stokbrovej 32. Matr 9d Hygum, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Nuværende ejendom blev oprettet 1910 ved udstykning af 8 tdr. l. jord fra Stokholm samt sammenlægning med en anden ejendom, som forsvandt. Denne anden ejendom lå 350 m mod nord.

Grundlæggeren af nuværende ejendom var Hans Lauesen Schmidt, en søn af Mikkel Clausen Schmidt fra matr. 2d i Nebel. Han købte 1910 de 8 tdr. l. fra Stokholm og lod bygninger opføre. Forinden i 1908 havde han købt sin fødeejendom matr. 2d i Nebel ("Mikkel Smei's ejendom"). Denne blev lagt sammen med den nye ejendom - bygningerne var vistnok nedbrændt på den anden.

"Mikkel Smei's ejendom" var oprettet ca. 1872 af Hans Lauesen Schmidts far Mikkel Clausen Schmidt (Mikkel Smei). Denne Mikkel Smei, der stammede fra Sønderjylland, var 1869 blevet gift med Ingeborg Lauesen, en datter af Laue Lauesen fra Stensgård, og de havde ca. 1872 fået lov til at opføre et hus på Stensgårds jord. 1876 fik de udstykket 8 tdr. l. jord fra Stensgård (samt yderligere 7 tdr. l. jord i 1903).
Mikkel Smei var smed og havde en lille velfungerende smedje på stedet med sønnerne som smedesvende. En af sønnerne klarede landbruget. Sønnerne var dog mere ivrige end faderen, og de begyndte at fabrikere cykler omkring århundredskiftet. Nogle år efter blev smedjen nedlagt - der var kommet en ny smed i V. Nebel by.
1908 blev ejendommen, som ovenfor omtalt, overtaget af Hans Lauesen Schmidt, som altså oprettede en ny ejendom og lagde Mikkel Smeis ejendom ind under denne - vistnok efter en brand.

Hans Lauesen Schmidt blev 1912 gift med Ane Cathrine Jensen fra Nordenskov i Øse sogn. Ejendommen havde ca. 23 tdr. l. jord, men 10 tdr. l. af engen i Nebel blev frasolgt 1919 til Ølufgård. De flyttede samme år til Sadderup i Skads sogn.

1919 Niels Chr. Nielsen. Han stammede fra Henne sogn og var gift med Sofie Marie Jensen fra Janderup sogn.

1921 Mathias Madsen Mathiasen. Han stammede fra Rodebæk i Faaborg sogn (bror til Ejnar Mathiasen i Lifstrup) og blev samme år gift med Hanne Marie Jensen fra Faaborg sogn. De flyttede 1925 til Rodebæk og overtog hans fødegård.

1925 Peder Andersen Øllgaard. Han var ungkarl og havde søsteren Martha som husholderske.

1929 Osvald Methinus Hansen fra Hovmarken i Tjæreborg sogn. Han blev samme år gift med Karen Sørine Sørensen fra Tourup i Jerne sogn.

1947 Jens Just. Han stammede fra Guldager sogn og var gift med Marie Sofie Andersen.

1955 Nuværende ejer Johannes Christian Velbæk fra Troldhede. Han blev samme år gift med Inge Holm fra Oksenvad ved Sommersted. De forandrede stedet fra et husmandssted med 22 tdr. l. jord til en gård med 52 tdr. l. jord (foruden jord i forpagtning). Der blev således tilkøbt jord ad flere gange - bl. a. blev Stokholms jord lagt ind under gården 1985 - og ny stald blev opført. Hovedparten af jorden er lagt ud i græs, idet Velbæk er kreaturkommissionær.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991