Søllested-graven

Intro

I 1861 fandtes en af vore rigeste vikingetidsbegravelser ved Søllested. Den stammer fra den tid, hvor Danmark blev kristnet. Læs arkæologisk rapport nr. 350 fra 2012

Da gårdejer Niels Andersen i november 1861 var i færd med at sløjfe en høj nær sin gård i den vestlige udkant af Søllested, stødte han på et meget rigt gravfund fra vikingetidens sene del (ca. 950-975 e.Kr.). I et træbygget kammer, som har været gravet ca. 2,6 m ned i undergrunden, var den døde gravlagt med et pragtfuldt udstyr, som desværre blev ret medtaget af den hårdhændede fremgravning.

Fundets absolutte pragtstykker er to såkaldte mankestole med beslag af forgyldt bronze. Mankestolene har samlet tømmerne på ryggen af to heste, der har været spændt for en vogn. To lange og kraftige jernkæder har været anvendt til at trække vognen. Til hesteudstyret hører også to bidsler af jern og forskellige seletøjsbeslag samt en spore. Af afdødes personlige udstyr kan nævnes et træskrin med jern- og bronzebeslag, en spand af takstræ med jernbeslag, en spand af kobber, et bronzefad, en benkam, en hornske og rester af afdødes dragt, der var vævet af hør. I graven fandtes også et vokslys, der kan tolkes som et udtryk for kristen indflydelse på gravskikken. Begravelsen foregik jo netop i de årtier, hvor Harald Blåtand kundgjorde, at han ”gjorde Danerne Kristne”. Genstandene fra Søllested-graven er udstillet på Nationalmuseet.

Se ogsåMøllemosegård-graven

Litteratur: Andersen, H. Helmuth 1987: Kongsgårdshøjen. Skalk 1987:4, s. 9-13. Pedersen, A. 1997: Søllested – nye oplysninger om et velkendt fund. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1996, s. 37-112.
Arkæologisk rapport 350, 2012