Rudholmvej 9 i Søhale

Intro

Rudholmvej 9. Matr. 17i (opr. 17b) Ølufgård m. fl., V. Nebel sogn i Esbjerg kommune. Nuværende ejendom blev grundlagt 1850 som aftægtsejendom på Helsingborgs jord. Oprindeligt lå huset vistnok ca. 100 m mod vest.

Ejendommens oprindelige jordstykke (ca. 9 tdr. l.) var fra ca. 1823 forpagtet af daglejer Jens Christian Jørgensen. Denne Jens Christian Jørgensen lejede også matr. nr 16 i Søhale (måske senere). Det er lidt uklart, om Jens Chr. Jørgensen boede på matr. 16 eller havde et hus på nærværende ejendom. Det mest sandsynlige er det sidste. Huset lå længere mod vest i forhold til nuværende bygninger. Jens Christian Jørgensen var født på i Hedehuset i Forum (rakkerhuset). Han var gift med Kirstine Marie Pedersdatter fra Tranberg i Årre sogn.
Familien ejede aldrig jordstykket, men købte matr. nr 16 og senere 15 i Søhale. Det er muligt de flyttede hen på matr. 16 og grundlagde en ejendom der (eksisterer ikke længere). Omkring 1853 flyttede de fra sognet.

I 1850 flyttede Willads Sørensen og hustru Kirsten Jensdatter til ejendommen i forbindelse med afståelsen af Helsingborg. Det er muligt, at de lod nye bygninger opføre. Parcellen blev dog aldrig udstykket fra Helsingborg til dem. Willads Sørensen døde 1868. Kirsten Jensdatter 1875.

I 1875 blev ejendommen med de ca. 9 tdr. l. udstykket fra Helsingborg til Hans Christensen og hustru Maren Sørensen. De havde været bosat på Kokspanggård i Hostrup sogn, men var o. 1868 flyttet til nærværende ejendom.

Hans Christensen døde 1891, hvorefter enken 1900 af stod ejendommen til den ugifte datter Mette Kirstine Marie Christensen. Hun døde 1908. Arvingerne solgte da ejendommen til Jørgen Hansen Lauridsen, som havde været M. K. M. Christensens medhjælper. Han var i øvrigt søn af Laurids Jørgensen fra matr. 16 i Søhale.

1912 Frederik Christensen og hustru Edel Kirstine Margrethe Hermansen, som stammede fra hhv. Ansager og Aastrup sogne. Han var vognmand. De flyttede 1919 til Foldgårdsholm.

1919 Maren og Anders Jacob Svartz (havde sidst boet i Skads sogn). De udvidede det lille landbrug ved at tilkøbe mere jord og tilbygge en ny stald.

1929 Ejnar Kristensen.

1934 Karl Kristian Nielsen (fra Uglvig, Jerne sogn).

1938 Mary og Aksel Pedersen. De stammede fra hhv. Salling og Blaksmark (Varde Landsogn). Aksel Pedersen var sognerådsformand 1958 - 62. Han udvidede det lille husmandsbrug ved at tilkøbe jorden fra naboejendommen, hvorved der ialt var ca. 36 tdr. l.. 1969 frasolgte han dog 11 tdr. l..

Da Mary Pedersen døde 1975, flyttede Aksel Pedersen til Ølgod. Ejendommen blev da opkøbt af Niels Clausen Hansen, Helsinghof, som lagde jorden ind under Helsinghof. Bygningerne blev samme år videresolgt til Trille og Knud Kristensen. Knud Kristensen var en tid fiskemester på Øluf Mølle dambrug, men havde desuden minkfarm på ejendommen. De solgte ejendommen 1990.

Siden har ejendommen tilhørt forskellige. Nuværende ejer: Linda Kirsten Jensen.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991