Roust Møllevej 5, Lifstrup

Intro

Roust Møllevej 5. Matr 11 Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet som et husmandsbrug i 1855 på en hede og englod (oprindeligt 7 tdr. l.), som havde tilhørt Enggård i Lifstrup.

Parcellen, som ejendommen blev oprettet på, var blevet udstykket fra Enggård i 1814 (1 skp 2 1/4 alb hartkorn) til en ejendom i Rousthøje, Grimstrup sogn. Jorden blev drevet fra ejendommen i Rousthøje indtil 1855, hvor daglejer Niels Jørgen Nielsen og hustru Mette Nielsdatter lejede parcellen og lod et hus opføre. De stammede fra hhv. Brede og Vejrup sogne.

1860 blev lejemålet overtaget af Søren Hansen Vad. Han var en søn af Hans Sørensen, Ølufvad Kro, men havde boet forskellige steder i omegnen. Hans kone Maren Christensdatter døde 1872.
Deres datter Lene Sørensdatter blev 1873 gift med Jacob Herman Johansen fra Kvaglund i Jerne sogn, og han overtog lejemålet samme år. De flyttede dog til Agervig i Næsbjerg sogn 1877.

1877 blev ejermålet overtaget af Hans Madsen Jensen fra Bryndum hede (født i Andst sogn), der samme år blev gift med Johanne Kirstine Christensen, en datter af Christiane Sørensen fra Harholm i Lifstrup. Hans Jensen var amtsvejmand. Familien købte ejendommen af ejeren Christen Jensen i Rousthøje 1885.

1886 mageskiftede Hans Jensen ejendom med broderen Karl Christian Jensen. Karl Jensen var også vejmand og blev kaldet Karl Vejmand. Han var gift med Marie Kirstine Pedersen, som var født i Lejrskov sogn. Familien forbedrede den lille ejendom, lod nye bygninger opføre og tilkøbte jord. Karl Vejmand døde 1914.

Enken drev ejendommen videre med sønnen Alfred Magnus Jensen som bestyrer. Han overtog ejendommen 1924.

1935 Niels Christian Pedersen. Han boede der ikke, men havde sønnen Hans Christian Pedersen som bestyrer. Hans Chr. Pedersen blev 1940 gift med Anine Jepsen og overtog ejendommen efter faderen i 1944.

1948 Børge Daugaard Hansen.

1952 Viggo Sørensen

1953 Harding Johnsen.

1956 Ejnar Graungaard Bruun. Hans kone Irma døde 1990. Han solgte ejendommen 1995, og hovedparten af jorden blev da frasolgt til en minkfarm i Rousthøje.

Nuværende ejer Anders Breindahl Jørgensen overtog ejendommen 2003.

2009. Yderligere oplysninger:

Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991