Roust Møllevej 4 i Lifstrup

Intro

Roust Møllevej 4. Matr 2s Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1941 som et statshusmandsbrug med 18 tdr. l. nyopdyrket hedejord fra Åblinggård. Bygningerne blev opført 1942.

Grundlæggeren af ejendommen var Oskar Jørgensen, daværende bestyrer af Ølufvad Kro (født i Lønborg). Han opkøbte 1941 parcellen fra Åblinggård til et statshusmandsbrug. Bygningerne blev opført året efter, og i 1946 blev tilkøbt yderligere 2 tdr. l. fra Åblinggård. Han var ugift. 1947 flyttede han til Matr 3a i Vestervad.

1947 Alfred Hansen fra Næsbjerg.

1964 Svend Block.

1965 Nuværende ejere Else (født Konrad) og Josva Sørensen. De havde forinden et hus i Sædding og stammer fra hhv. Esbjerg og Darum Mark. De udvidede landbruget ved at lade nye bygninger opføre og tilkøbte 1973 16 tdr. l. fra Lifstrup Hovedvej 7, så ejendommen havde 36 tdr. l..
1999 blev hovedparten af jorden frasolgt til en minkfarm i Rousthøje.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991