Ny Lifstrupvej 29, Lifstrup


Ny Lifstrupvej 29 ca. 1926. Ejendommens gamle bygninger. På billedet ses Marie Mathiasen og en kusine. Fotograf ukendt.

Intro

Ny Lifstrupvej 29. Matr 3b Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev udstykket som et hedehusmandsbrug fra matr. 3a i Lifstrup 1859. Før 1977 lå ejendommen 100 m mod øst (hvor stalden ligger).

Ejendommen blev oprettet 1859, da Christen Hansen fik udstykket 85 tdr. l. hede og eng fra faderens, Hans Chr. Christensen, gård, matr. 3a i Lifstrup. Han blev samme år gift med Dortea Kirstine Christensdatter fra Janderup (tjente forinden giftermålet på Ølufvad Kro). Christen Hansen døde 1897

Forinden faderens død var datteren Marianne Hansen 1893 blevet gift med Thøger Thøgersen, en søn af Niels Jessen Thøgersen fra Stokholm i Hygum. De havde bosat sig, men Marianne døde samme år som faderen. Enken overdrog derfor 1897 ejendommen til Thøger Thøgersen, som 1906 blev gift 2. gang med Jensine Kirstine Sørensen fra Alslev sogn. De flyttede til Alslev sogn 1924.

1924 Ejnar Gustav Mathiasen fra Rodebæk, Faaborg sogn. Han blev samme år gift med Dorthea Cecilie Henriksen, en datter af Niels Peder Haahr Henriksen fra Enggård i Nebel. I deres tid blev Lifstrup hede opdyrket, og 2 jordlodder blev i den forbindelse udstykket til nye husmandsbrug.
I 1951 flyttede de til Cecilies brors ejendom i Hygum og bortforpagtede ejendommen for 5 år til Erna og Søren Frederiksen.

1956 Niels Møller fra Næsbjerg. Senere gift med Mary Hermansen fra V. Nebel.

2003 Nuværende ejere Jørgen Jensen og Mette Frikke Knudsen.

2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991