Nørregade i Vejle


Nørregade set fra øst i 1864. I forgrunden ses broen over Mølleåen, og til højre købmand F. Svendsens ejendom, opført 1862.


Forretninger i Nørregade 23 fra 1870. På billedet ses Theodor Jørgensens Boghandel og Chr. Harmsens Handskeforretning. Fotograf: Vilhelm Bergh.


Nørregade o. 1905. Til venstre ses blikkenslager Gluds nyopførte ejendom "Hvidehus", Nørregade 6. I forgrunden til højre ses en af de gasgadelygter, der blev opstillet på hovedgaderne, da Vejles gasværk blev etableret i 1859.


Der var ofte festlige optog i Nørregade. Her er det en børnehjælpsdag o. 1910


Håndværkergården, Nørregade 16, havde i 1916 adskillige butikker mod gaden. Fra venstre er det materialist Meinhardt, kurvemager Chr. Pedersen, bager Hertzum, en trikotagehandel og glarmester Carl Pedersen. Fotograf Hugo Matthiensen.


Ejendommen Nørregade 16 med brugskunstforretningen Bahne. Fotograf Finn Høj Sørensen.

Intro

Nørregade blev anlagt i slutningen af middelalderen som en forlængelse af Torvegade mod nord. I 1786 ødelagde en katastrofal brand over 30 huse, men gaden blev hurtigt genopbygget i en mere lige og moderne udgave. Den blev i 1980 en del af Vejles Gågade.

Nørregade blev anlagt i middelalderen som en forlængelse af Torvegade mod nord. Arkæologiske fund tyder på, at gaden var temmelig tæt bebygget i slutningen af 1400-tallet. For enden af gaden - ved Mølleåen, løb Vejles nordlige bygrænse, og her lå et porthus og en toldbod.

I løbet af 1700-tallet opførtes adskillige store købmandsgårde langs Nørregade, men i april 1786 raserede en voldsom brand størstedelen af gaden. I forbindelse med genopbygningen, der var fuldført allerede samme år, blev gaden rettet ud og gjort bredere, så den fik et mere moderne præg. Den blev i samtiden lovprist for "storhed, pynt og arkitektur, så det kunne være København."

I 1851, da den indenlandske toldordning – Konsumtionsvæsnet – forsvandt, blev den nordre byport sløjfet, og Vejle ekspanderede mod nord og vest. Nørregade blev en hovedfærdselsåre for den nord- sydgående trafik, og efter adskillige forsøgsordninger blev Nørregade - Torvegade – Søndergade permanente gågader i 1980.

Omkring årtusindskiftet blev Gågaden renoveret, og Nørregade fik en belægning af kinesiske granitfliser, hvoraf nogle har runeindskrifter fra den store Jellingsten. I 2002 indviedes en bro mellem Nørregade og Nørretorv over et frilagt stykke af Mølleåen.

Henvisninger:

A. Hellum (red.): Vejles historie bd. 2. Moderne tider 1786-1970. Vejle 1998
P.U. Jensen: Vejles historie bd. 5. Byens plan. Vejle 2007
VejleWiki.dk