Matr 24 i Skærbæk i Vester Nebel sogn


Matr. 24a i Skærbæk 1933. Gunnar Nilsson med hund. Fotograf ukendt.

Intro

Skærbækvej 1. Matr 24 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ejendom blev oprettet 1800 ved udstykning af 6 skp hartkorn fra matr. 23a i Skærbæk. Allerede 1805 blev yderligere 1 skp 3 fdk fra matr. 23a tilkøbt.

1844 var jorden vurderet til 1 tdr 1 fdk 2½ alb hartkorn. Oprindeligt lå ejendommen 200 m mod nordøst, hvor der i sin tid har været teglværk. I den sydøstlige del af gårdens jord var der tidligere en fælles lergrav for Skærbæks beboere.

Grundlæggeren af ejendommen i 1800 var tømrer Jens Gregersen. Han og hustruen Maren Christensdatter havde forinden grundlagt Stokholm i Hygum, men bosatte sig altså nu i Skærbæk frem til 1805 og flyttede da fra sognet. 1805 Hans Jørgensen. 1809 Lars Jensen og hustru Karen Madsdatter fra Årre. De drev ejendommen frem til ca. 1818 og blev derefter indsiddere først et andet sted i Skærbæk, dernæst Vestervad og til sidst i Nebel.

Ejendommen var dog allerede blevet solgt i 1813 til Rask Mortensen, Øluf Mølle, der samme år videresolgte til Søren Jørgensen. Han solgte 1816 til Peder Christiansen Bank, som 1818 solgte til Herman Jakob Jakobsen.
Årsagen til de mange køb og salg skyldtes nok krisetiden omkring statsbankerotten osv.. H. J. Jakobsen bosatte sig på ejendommen. Han stammede fra Enghavegård i Astrup i Bryndum sogn og var 1812 blevet gift med Lene Kirstine Lorentzdatter fra Bryndum. Han var skrædder. I 1820 nedbrændte bygningerne, og Herman Jakobsen lod da muligvis nye bygninger opføre ved nuværende placering. De flyttede dog til Spangdale i Grimstrup sogn 1820.

I 1820 blev gården overtaget af Thomas Larsen fra Guldager, som året efter blev gift med Ane Cathrine Jensdatter fra Raunsø i Vr. Nykirke sogn. Deres datter Ane Marie Thomasdatter blev 1844 gift med Christen Christensen fra Lunde sogn, som overtog gården samme år.

Christen Christensen og hustru afstod allerede gården 1847 til Laust Hansen fra Grønvang i Nebel, vistnok p. gr. a. gammel gæld. Chr. Christensen fik dog for mindst 99 år lejeret til et stykke jord, hvor han måtte opføre et hus. Lejekontrakten blev ophævet 1880, da dette hus nedbrændte.

Laust Hansen videresolgte samme år (1847)til Hans Rasmussen og Kirsten Frederiksdatter fra Fyn, som allerede flyttede videre 1851 til matr. 5b i Nebel.

1851 Peder Hjort Hansen. 1852 Georg Joakim Frederik Lindelof og hustru Kristine Hedvig fra Sydslesvig. Lindelof var smedemester og grundlagde en smedje på stedet. Han døde 1869.
Enken solgte gården 1875 til smedemester Niels Nielsen Brødsgaard. Han var gift med Maria Koch, og de var også fra det tabte Slesvig. Det gik dem godt, og de drev en større smedje, som var udlejet til en anden smedemester et par år. De tilkøbte jord fra matr. 25a i Skærbæk og var et enkelt år ejer af Schæfergård (2).

Familien flyttede fra sognet 1905 og solgte 3 år efter gården til Anders Kristiansen Helt. Han var fra Ny sogn ved Ringkøbing og havde drevet ejendommen fra 1905, hvor han blev gift med Johanne Mathilde Jensen fra Roust i Grimstrup sogn, en søster til Peder Jensen fra matr. 23a i Skærbæk. De drev gården til 1933 og flyttede da til Tømmerby i Sneum sogn.

I 1933 overtog Gunnar Nilsson gården. Han var fra Trelleborg i Sverige, men kom som ganske ung til Danmark. Overtagelsesåret blev han gift med Krestine Petrea Nielsen (Stinne) fra Næsbjerg. De moderniserede gården og drev den til 1972, hvorefter de flyttede til Årre.
I 1972 blev gården overtaget af sønnen Eyvind Nilsson, som blev gift med Birthe Bredtved fra Varde i 1980. De moderniserede gården yderligere og tilkøbte jord ad flere gange. Bl. a. blev 21 tdr. l. tilkøbt 1982 fra matr. 25a, jorden fra Ølufvad Hovedvej 61 er tilkøbt, og hovedparten af Skærbækgårds og matr. 23a er lagt ind under gården.

Sønnen, nuværende ejer Thomas Nilsson overtog gården 2005 efter forældrene, som i stedet flyttede til Skærbækgård.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991