Matr 14 i Søhale

Intro

Søhalevej 21. Matr 14 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Jorden til denne ejendom, en parcel med 1 9/10 alb hartkorn, blev ca. 1805 frasolgt Helsinghof til Helsingborg. Fra Helsingborg blev parcellen solgt omk. 1826 til grundlæggeren.

Ejendommen var 1844 vurderet til ½ alb hartkorn. Nuværende bygninger er opført sidst i 1920’erne. Før ca 1910 lå et ældre hus her.

Grundlæggerne af ejendommen omkring 1826 var Simon Jensen og hustru Johanne Christensdatter. De havde netop afstået matr. 10 i Lifstrup, men havde også ejet Helsinghof i kort tid. De stammede fra Horne sogn. Simon Jensen var daglejer.
I 1850 blev ejendommen overtaget af Benned Jensen, som var født i Bryndum. Han blev året efter gift med forrige ejeres datter Karen Simonsdatter. Hun var pottemagerske og døde 1876.

I 1882 blev stedet overtaget af Hans Bonde Guldager fra Grimstrup sogn. Han var gift med Karoline Nielsen og døde 1898.

Enken havde fortsat ejendommen frem til 1908 og solgte den da til Laurids Andersen (Pe’Laurids), som stammede fra Brande sogn. Hun døde 1910, men var da bosat i Biltoft, Næsbjerg sogn. Huset forsvandt omkring denne tid, idet Pe’Laurids opkøbte naboejendommen matr 16 i Søhale i 1909 og på et tidspunkt flyttede derhen. Begge huse var meget fattige og var vel faldefærdige begge. I hvert tilfælde blæste huset på matr. 16 omkuld i en storm i sidste halvdel af 1920’erne, og Pe’Laurids måtte en tid bo i en jordhule. Han lod dog et hus opføre omkring 1927 på nærværende ejendom og frasolgte ejendommen matr. 16, som blev lagt ind under Rudholmvej 9.
Pe’Laurids var ungkarl og eneboer. Han levede sit helt eget liv uden at skele til, hvordan andre levede. De fleste vil mindes ham, som en der levede en meget kummerlig tilværelse; men Pe’Laurids ønskede sig næppe andet, end den måde han levede på. Blandt de mange ting man husker ham for, var at der aldrig blev lagt guldbrædder i det nye hus. Han havde nok købt dem, men de skulle lagres – og så blev de aldrig lagt. Børn holdt af at besøge ham og mindes ham som en hjertensgod mand.

Pe’Laurids døde 1957. Huset blev da opkøbt af fhv. smedemester Jens Hundrup i Vester Nebel. Han boede ikke på stedet, men oprettede en kyllingefarm. Huset blev dog udvidet lidt.

Han videresolgte ejendommen i begyndelsen af 1960’erne til Mary og Jakob Møller Jessen. De havde netop solgt Lillebo ved Ølufshøje og flyttede nu herhen. Jakob Jessen gravede grus i området. Han tilkøbte Søhalevej 31 i 1973. Mary Jessen døde 1977, og Jakob Jessen i 1997. Kort tid forinden Jakob Jessen døde, var han flyttet til en ældrebolig i Vester Nebel. Nærværende ejendom solgte han 1993.

Nuværende ejer Mike Lindberg overtog ejendommen 2008.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991