Matr 12 i Søhale


Matr 12 i Søhale ca. 1935. Else Marie Schmidt og jens Kjeld Jakobsen. Fotograf ukendt.

Intro

Matr 12 Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne lille ejendom, som ikke længere eksisterer, lå midt mellem Schæferholm og matr. 14 i Søhale. Bygningerne forsvandt 1950. Ejendommen blev oprettet omkring 1814.

Ejendommen blev oprettet omkring 1814 på et stykke jord med 1 9/10 alb hartkorn (1844 vurderet til 2 ¼ alb hartkorn), der havde tilhørt Helsinghoff. Denne lille parcel var sammen med Schæferholmparcellen blevet opkøbt af Mads Hansen, Schæfergård. Han solgte parcellen til fæsteren i 1833.

Grundlæggeren af ejendommen og den første fæster af ejendommen var efter alt at dømme Karen Sørensdatter, som var enke efter Terkel Nielsen, Helsinghof. Hendes mand var død 1814, og Helsinghof blev afstået samme år. Omkring denne tid har hun vel grundlagt ejendommen. Hendes datter Else Terkelsdatter var gift med Christen Mortensen fra Gørding sogn. De overtog fæstet omkring 1824. og købte stedet endeligt i 1833. De var begge vævere.

Deres datter Ane Katrine Christensdatter blev 1858 gift med Anders Frandsen fra Tjæreborg sogn, som overtog ejendommen 1861. Hun var væver ligesom forældrene, og han var snedker. Inden giftermålet havde han været snedkersvend på en anden ejendom i Søhale. Anders Frandsen tilkøbte 1861 en jordlod fra Helsingborg. På denne jordlod blev bygget et hus omkring 1871 til Anders Frandsens søster og Ane Katrines bror. De købte senere huset og jordstykket af Anders Frandsen.

I 1896 blev datteren Nielsine Kirstine Frandsen gift med Jens Rask Jensen fra Rousthøje i Grimstrup sogn, som overtog ejendommen året efter. Hun fulgte familietraditionen og var væver. Nielsine Kirstine Frandsen døde allerede 1904. Jens Rask Jensen blev gift 2. gang året efter med Marie Thomsen fra Lyne sogn. På dette tidspunkt var der tilkøbt en del eng. De flyttede fra sognet 1924.

1924 Karen og Alfred Hansen Ottosen, som stammede fra hhv. Esbjerg og Ansager.

1934 Susanne Eline (Sanne), født Schmidt, og Henry Møller Jakobsen. De stammede fra hhv. Råhede, Hviding sogn, og Vendsyssel. Ved overtagelsen hørte en del eng til ved nuværende lufthavnsområde. Denne eng lod Møller Jakobsen udstykke i 4 dele og frasælge i 1941.

Omkring 1942 nedbrændte laden p. gr. a. lynnedslag. Omkring 1946 blev Møller Jakobsen skilt fra Sanne og gift med Jacobine Jessen, Søhale. Han flyttede hen til sin nye kones ejendom. Sanne blev boende med sine børn til 1950 og flyttede derefter til Astrup i Bryndum sogn. Ejendommen var forfaldet gennem flere år, og stedet var 1948 blevet solgt til Karl Hansen, Schæferholm. Han fik 1949 tilladelse tal at lægge ejendommen ind under Schæferholm. Bygningerne blev fjernet, da Sanne med familie flyttede.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991