Matr 10a Lifstrup


Matr 10a i Lifstrup ca. 1930. Stinne og Christen Uhd. Fotograf ukendt.

Intro

Gl. Lifstrupvej 48. Matr 10a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Denne ejendom blev oprettet 1814 ved udparcellering fra Enggård i Lifstrup. Pacellen til ejendommen var på 2 fdk ½ alb hartkorn. 1844 vurderet til 1 fdk 2 ¾ alb hartkorn.

Bygningerne lå oprindeligt 150 m mod sydvest.

De oprindelige bygninger havde vistnok eksisteret tilbage i udskiftningstiden, men var muligvis ikke beboede dengang. Da ejendommen blev udparcelleret fra Enggård i 1814, blev den vistnok først udlejet af Hans Nielsen, Guldager Mølle. De første beboere var antageligt Jens Christensen og hustru Kirsten Poulsdatter. Ca. 1821 – 22 blev huset udlejet til Simon Jensen og hustru Johanne Christensdatter, som netop havde afstået Helsinghof. De vendte 1826 tilbage til Søhale og overtog matr. 14. Samme år solgte Hans Nielsen fra Guldager Mølle bolstedet til en Christen Iversen, som ikke var bosat.

Året efter overtog daglejer Johan Peder Hein Pedersen fra Ringdahl stedet. Han var blevet gift med Zidsel Kirstine Hansdatter fra Orten Tegllade i Varde Landsogn i 1823, og de havde boet på stedet fra o. 1825. De flyttede 1832 til Lifstrup hede og grundlagde Heinhof.

1832 Jens Christian Hansen og hustru Johanne Hansdatter. De stammede fra hhv. Guldager sogn og Frisvad, Varde Landsogn. Flyttede 1836 til Hanning sogn, Ringkøbing amt.

1836 Niels Frandsen. Han var født i Tistrup sogn og kom til Lifstrup som tjenestekarl for Hans Chr. Christensen, matr. 3a i Lifstrup. Han var 1835 blevet gift med Karen Christensdatter, som stammede fra Hornelund i Horne sogn. De flyttede 1840 til Spangdale i Grimstrup sogn.

I 1840 blev ejendommen overtaget af den fraskilte Ane Frandsdatter. Hun var født på Guldager Mølle og havde i ganske få år været gift med Niels Gammelby Jensen i Forum. Hun blev gift 2. gang i 1848 med skrædder Niels Terkelsen. Denne Niels Terkelsen var en søn af Terkel Nielsen fra Helsinghof. Ane Frandsdatter døde 1864; året efter solgte Niels Terkelsen ejendommen til Thomas Markussen.

1867 blev ejendommen overtaget af Jørgen Peder Markussen og hustru Kirsten Nielsdatter fra Lunde sogn. J. P. Markussen, der var snedker, døde 1889. Herefter havde enken i nogle år Mogens Nielsen med familie fra Lifstrup Vestergård boende til leje. Men i 1898 blev hun gift med enkemanden Anders ”Vestergård” fra Mosbjerggård, som afstod Mosbjerggård samme år og flyttede til nærværende ejendom. I den forbindelse fik de ret til at dyrke et lille stykke jord fra Mosbjerggård, som blev endeligt frasolgt i 1910.

Anders Vestergård døde 1908 ved et ulykkestilfælde ved indvielsen af Vester Nebel Andelsmejeri (damp fra mejeriet skræmte hans heste), og enken flyttede herefter til Tømmerby 1910.

1910 Cornelius Adolf Gissemann og hustru Anderssine Poulsen

1912 Mads Sørensen Madsen og hustru Eline Marie Kristensen

1916 Niels Poulsen Christensen, som netop var hjemvendt fra Amerika. Han var vistnok familie til Anders Vestergård.

1916 Ane og Niels Jensen. De havde indtil da haft Ny Vestergård i Lifstrup. Flyttede 1926 til Solbjerg i Skads sogn.

1926 Kirstine (Stinne) og Christen Uhd, som var blevet gift samme år og stammede fra hhv. Fanø og Astrup i Bryndum sogn. De frasolgte 1929 hedelodden ved hovedvejen til Enggård i Lifstrup.

1936 Viggo Rasmussen.

1938 Anna Marie og Jakob Jakobsen fra Bork. Jakob døde 1942. Deres søn Jørgen Chr. Jakobsen blev 1946 gift med Else og overtog ejendommen 1948. De flyttede 1950 til Forum.

1950 Peter og Petra Warming fra Sjælland. Hun var en søster til Mads Christensen fra Ny Vestergård i Lifstrup. De udvidede den lille stald, drev ejendommen til ca. 1968 og flyttede da til Varde.
O. 1968 blev ejendommen overtaget af Grethe Egholm, som oprettede hundepension.

1973 Jette og Bjørn Siig Hansen. Han er en søn af Harald Siig Hansen, V. Nebel. De flyttede senere til V. Nebel.

1981 Alice og Christian Larsen.

Nuværende ejere Carsten Poulsen og Lene Pedersen overtog ejendommen efter sidstnævnte i 1987.

2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991