Lifstrup Hovedvej 7 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 7. Matr 2d Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1927 ved udstykning af 20 tdr. l. fra Harholm.

Ejendommen blev oprettet i forbindelse med Mathilde og Hans Peder Jørgensens afståelse af Harholm til en søn. Huset blev påbegyndt 1926 og skulle egentlig blot være et aftægtshus for Mathilde og H. P. Jørgensen. Da Hans Peder Jørgensen imidlertid omkom ved et ulykkestilfælde i en grusgrav sidst på året 1926, lod Mathilde også bygge en lille stald samt udstykke 20 tdr. l. fra Harholm dertil (de 7 tdr. l. heraf var blevet tilkøbt Harholm i 1923).
Mathilde Jørgensen og familiens yngste søn Karl Riber Jørgensen flyttede over på den nye lille ejendom 1927 og drev denne nogle år. Mathilde døde 1935.

1935 Hans C. Christensen.

1941 Hans Hansen. Flyttede 1953 til Gl. Lifstrupvej 63.

1953 Christian Clemmensen Andersen.

1964 Nuværende ejere Anne Marie og Bent Brobak. De havde netop afstået deres gartneri på den gamle smedje i V. Nebel og oprettede nu frilandsgartneri på ejendommen. Gartneriet blev nedlagt 1973, da jorden blev frasolgt til Roust Møllevej 4. Engen blev solgt til Ølluf Smedje.

2010 Yderligere oplysninger:

Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991