Lifstrup Hovedvej 51 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 51. Matr. 3d Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1935 som et statshusmandsbrug med 27 tdr. l. fra Matr. 3a i Lifstrup.

Grundlæggeren af ejendommen var Kaj Mortensen fra Herning-egnen, som 1935 blev gift med Ane Kirstine (Stinne) Hansen, en datter af Mads Hansen fra Matr. 3a i Lifstrup. Samme år fik de udstykket parcellen (nypløjet hede) fra (sviger)faderens gård til et statshusmandsbrug og lod bygningerne opføre. De drev ejendommen mange år. Stinne døde 1981.

1986 flyttede Kaj Mortensen til Esbjerg og solgte ejendommen til Flemming Jespersen fra Nielsinesminde. Han solgte jorden på modsatte af hovedvejen til Hedegård og beholdt resten af jorden, som blev lagt ind under Nielsinesminde.

Bygningerne blev samme år solgt til nuværende ejere Anni og Finn Skriver Hansen, som boede i Tarp forinden.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991