Lifstrup Hovedvej 49 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 49. Matr 3h Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet som et statshusmandsbrug i 1944 på 27 tdr. l. fra Matr. 3a. Bygningerne blev dog først opført 1949.

Grundlæggeren af ejendommen var Ole Hansen, en søn af Mads Hansen fra Matr. 3a i Lifstrup. Han fik udstykket parcellen (nyopdyrket hede) fra sin fødegård til et statshusmandsbrug. Bygningerne blev først opført 1949. Året efter døde Ole Hansen.

1951 Arne Sørensen fra Gørding sogn. Han blev gift 1955 med Marie Dorthea Bitsch fra Mammen ved Bjerringbro. Landbruget blev udvidet ved at tilkøbe 21 tdr. l. fra Lifstrup Hovedvej 47 i 1968 - de 2½ tdr. l. på modsatte blev samme år solgt til Hedegård. Marie og Arne Sørensen drev gården til Arne Sørensens død i 1987.

Året efter Arne Sørensens død solgte Marie ejendommen til "Tjæreborg Sten og Grus", men blev boende til 1989 og flyttede da til Næsbjerg.

Efter 1989 blev bygningerne udlejet til nuværende ejere Randi Christensen og Tommy Jensen. Ejendommen blev videresolgt til De Jydske Kalkværker i Aalborg. 1995 blev bygningerne solgt til lejerne - nuværende ejere. Jorden blev solgt til Flemming Jespersen, Nielsinesminde.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991