Lifstrup Hovedvej 37 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 37. Matr 12 a Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1932 på en 37 tdr. l. stor hedelod. Bygningerne blev oprført samme år. Hedelodden var oprindeligt udstykket fra Enggård 1814.

Den oprindelige hedelod var udstykket fra Enggård 1814. Fra 1846 kom hedelodden til at tilhøre gården Matr. 3a i Vestervad. 1928 solgte enkefru Isidora Michaelsen fra Matr. 3a i Vestervad hedelodden til skrædder Søren Hansen i Vester Nebel. Der var dengang opdyrket 16 tdr. l. tilsammen ved hovedvejen og i bagskellet. Denne jord blev anvendt til kartoffelavl. Søren Hansen videresolgte til Laurids Larsen, Øluf Mølle.

1932 købte Harald Nyborg Kristensen fra Tange i Torstrup sogn parcellen. Han lod resten af heden traktorpløje og lod bygningerne opføre. I 1938 blev han gift med Martha Termansen fra Vrøgum. Ejendommen blev sidst i 1950'erne udvidet med den 4 tdr. l. store naboparcel, som tilhørte Niels Bundesen fra V. Nebel. Han havde haft et lille landbrug på den lille hedelod.

1975 Gunner Nyborg Kristensen, søn af foregående. Han er gift med Anne Boesen Jensen fra Esbjerg. De drev gården i mange år. 2003 flyttede de til Hodde sogn. Forinden havde de solgt ejendommen til Jim Bech Sørensen fra Spangdale i Grimstrup sogn. Han drev jorden fra sin anden gård og udlejede bygningerne indtil 2005, hvor hovedparten af jorden blev lagt ind under hans gård, og bygningerne med lidt jord frasolgt til nuværende ejere.

Nuværende ejere: Eva Marie Kirstine og Kurt Jensen.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991