Lifstrup Hovedvej 17 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 17. Matr 2k Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1935 som et statshusmandsbrug med 26 tdr. l. nyopdyrket hedejord fra Harholm.

Grundlæggeren af ejendommen var Hans Rask Christensen fra Grimstrup sogn, som købte parcellen fra Harholm i 1935 til et nyt statshusmandsbrug. Samme år blev bygningerne opført, og Hans Rask Christensen gift med Eva Eleonora Jessen fra Sdr. Gørding sogn. De drev ejendommen til 1949 og flyttede da til Vr. Nykirke.

1949 Emilia og Sigvald Andersen. Sigvald Andersen omkom ved en trafikulykke, hvorefter enken drev gården videre med naboen Arne Gammelgaard som bestyrer i 1½ år indtil 1959.

1959 Anders Andersen. Ugift bror til Sigvald Andersen. Han frasolgte jorden 1968 til Ulvegård. Han blev boende på ejendommen til sin død.

1983 Nuværende ejere Anne Grethe og Svend Erik Skærlund.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991