Lifstrup Hovedvej 16 i Lifstrup

Intro

Lifstrup Hovedvej 16. Matr 7c Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Stuehuset til denne ejendom blev bygget 1948 som landarbejderbolig. 1953 blev der tillagt 17 tdr. l. fra Stenkjærgård og bygget en stald, så det blev en landbrugsejendom.

Huset fra 1948 blev bygget på en grund, som var udstykket fra Harholm til Niels Iversen Lund. Niels Lund var året før blevet gift med Anna Marie Ejgaard Frandsen, en datter af vognmand Chr. Frandsen i Lifstrup.

1953 videresolgte de huset til Ingeborg og Laurids Larsen (gift senere) fra Stenkjærgård. De havde netop afstået Stenkjærgård til Ingeborgs søn. De lod stalden tilbygge og lagde ca. 17 tdr. l. fra Stenkjærgård samt 3 tdr. l. eng i Ølufvad til ejendommen. Senere blev tilkøbt diverse eng/jordstykker, så ejendommen fik ialt 26 tdr. l..
Ingeborg døde 1980, og Laurids Larsen kom på plejehjem 1990. Han døde 1992.

Efter Laurids Larsens død blev en stor del af jorden lagt ind under Stenkjærgård, andet frasolgt, så ejendommen i dag har ca. 8½ tdr. l. jord.

1992 Jens Chr. Jespersen og Tina Antoft.

1995 Kent Majland og Tina Antoft.

2009 Nuværende ejere Janni Højrup og Flemming Stobberup Jessing.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991