Gudensø


Gudensø nord for Mossø i Midtjylland

Intro

Gudensø vidner om den religiøse betydning tidligere tiders folk tillagde den store å

Lige nord for den store Mossø ligger Gudensø, som gennemstrømmes af Gudenåen. Hvordan kom søen til at hedde Gudensø og åen Gudenå? Navnet Gudenåen, eller blot ”Guden”, som den hed oprindeligt, hører til de ældste å-navne i Danmark. Disse navne bestod kun af et led. Først senere, i løbet af 1600-tallet blev ”å” tilføjet Guden, så den begyndte at få det navn, vi kender i dag: Gudenåen. En stor del af de ældste navne som Guden stammer tilbage fra perioden mellem jernalder og vikingetid. Nogle navne er endda ældre og kan stamme tilbage til bronzealder. Første gang vi støder på navnet Guthen for selve åen er i et brev fra august 1437 og op gennem 1400-tallet ser vi navnet optræde i tilsvarende former: Gwen, Gwdhen, Guin, Gwden. Men allerede før 1400-tallet blev ”Guden” brugt om dele af Gudenåsystemet. Første gang, vi støder på navnet Gudensø er i Øm klosters krønike fra begyndelsen af 1200-tallet, hvor den omtales som Gudensø (Guthnesse). Og Gudenfjord er også det gamle navn for Randers Fjord, som optræder i en islandsk saga om Harald Haarderaade fra 1200-tallet – Godnarfjörd. Senere i middelalderen blev den kaldt Guthumfjord eller Guthænfjord og først fra 1500-tallet fik den sit nuværende navn, Randers Fjord.


Flere af de ældste å- og sønavne har relation til hedensk tro og Gudenåen er et godt eksempel på det. Navnet ”Guden” menes i almindelighed at betyde ”den til guderne indviede”, uden at vi kan sige noget om det religiøse indhold af navnet.

Sikkert er det, at man i oldtiden ofrede værdifulde genstande til de højere magter i Gudenåen og dens søer og moser. De ferske vande spillede i oldtiden en stor rolle i hverdagen og i de religiøse forestillinger. Måske er det forklaringen på ånavnets religiøse betydning.

Læs mere om ofringer i Gudenåen og den hellige ådal


Hansen, Søren: Gudenaa, Gudenkjær, Gudensø, Gudenfjord. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi. 3.række II Bind, København 1899 – 1900, s. 465 – 487 Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. Ferskvandscentret. 2012 Jørgensen, Bent: De ferske vandes navne. I : E. Hofmeister (red.) : De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. 2004, s.289 – 295 Sørensen, John Kousgaard: Danske sø- og ånavne. Bind 2. Akademisk forlag. København. 1973