Gudenåen - genskabt natur ved Hornbæk og Vorup enge


Digerne langs Gudenåen ved Hornstrup vest for Randers er blevet brudt, så åen igen kan oversvømme engarealerne og genskabe tidligere tiders "våde enge". Det er Gudenåen til højre i billedet og til venstre den nye engsø ved Hornstrup.

Intro

En lang række fugle og andre dyr er vendt tilbage til Vorup og Hornbæk enge ved Randers efter at Gudenåens gamle vådområder er blevet genskabt

Fugle og andre dyr er vendt tilbage efter at man har genskabt nogle af de tidligere store vådområder langs Gudenåen ved Randers. Århus Amt, Randers Kommune og Aage V. Jensens fonde er stået bag naturgenopretningen, der har til formål at genskabe noget af den tabte natur og nedbringe tilførslen af kvælstof til åen og fjorden. Arbejdet med at genoprette vådområderne i Hornbæk enge begyndte i 2009 og er afsluttet. Digerne mellem Gudenåen og de bagvedliggende arealer blev brudt, så Gudenåens vand igen kunne oversvømme engarealerne og skabe de våde enge til gavn for dyr og planter. Man kan opleve det rige fugleliv i de nye vådområder langs en sti.

Ved Vorup enge øst for Hornbæk enge stoppede man pumperne og brød digerne i 2004, så Gudenåen igen kunne oversvømme området. Vandet strømmede straks ind, og på ingen tid var der skabt en sø.


Den brede ådal på Gudenåens nedre strækning lå gennem årtusinder som frodige enge, hvor køerne græssede og hvor man slog hø. Gudenåen gik dog med jævne mellemrum over sine bredder og oversvømmede engene og de tilstødende jorder. Det skabte frustration hos de bønder, hvis jorder blev berørt af vandmasserne. Derfor fik de gennemført, at deltaet blev fjernet. I 1951 blev Gudenåen afskåret fra Vorup enge med diger så arealerne langs åen kunne pumpes tørre. I de første mange år blev disse tørlagte arealer anvendt til kornproduktion, men pga. faldende udbytte blev kornproduktion efterhånden opgivet de fleste steder. Arbejdet med at inddæmme og afvande Vorup Enge blev afsluttet i 1952. Senere – i 1959 – fulgte inddæmningen og afvandingen af Hornbæk enge nord for åen.

Læs også om Gudenåen - de frodige enge


Fuglene i Vorup enge. Før og efter naturgenopretningen. DOF og Randers Kommune. 2008
Hofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012