Gudenåen - Faldgårde


Tegning af Faldgårdsanlægget og vejforløb syd for Ry i vikingetid. Efter Bendt Nielsen, 2002

Intro

Det gamle vadested Faldgårde syd for Ry blev i vikingetiden udbygget med et 70 meter langt bro- og dæmningsanlæg over Gudenåen

Det gamle vadested, Faldgårde ved Ry, blev sidst i 900-tallet udbygget med et bro- og dæmningsanlæg af kampesten og egetræ. Anlægget var 5 – 8 meter bredt og bestod af store sten, der i siderne var støttet af et træværk, hvor vandretliggende egetømmer var fastholdt af tætte pælerækker. Dæmningsanlægget forløb over Gudenåens fulde bredde, i alt 70 meter, afbrudt af et cirka 17 meter bredt gennemløb. Øst for anlægget har man fundet rester af en svellevej over en lille lavning, og i skrænterne på begge sider af å-dalen er der nedslidte spor efter færdsel. I samme tidsrum, som man etablerede anlægget ved Faldgårde, blev der rundt om i landet bygget flere store anlæg, som skal forstås i en magtpolitisk sammenhæng. Kendt er ringborgene, udbygningen af Dannevirke, det store anlæg i Jelling og en imponerende bro over Ravning Enge ved Vejle. Faldgårde-anlægget skal formentlig ses i denne sammenhæng. Sammen med de store borganlæg har disse bygningsværker antageligt haft et militært formål. Søhøjlandet ligger ikke langt fra Jelling, og det er muligt, at Faldgårde er et led i et mønster af troppeveje gennem Jylland. Med til dette billede hører måske også fundet af en voldgrav, som er dateret til perioden 880 – 1030, på toppen af Suppertoppen ved Mossø.
Læs mere om anlægget på SukkertoppenHofmeister, Erik : Gudenåens kulturhistorie. 2012
Nielsen, Bendt : Historier fra Søhøjlandet. 2002