Grønvolds Købmandsgård


Grønvolds Købmandsgård, Adelgade 29 - 35.


Grønvolds Købmandsgård - bemærk købmændenes initialer i gavlen: Hans Christian Grønvold & Hans Peter Levin Grønvold.


Gården Adelgade 29 - 33. Parkering en stor handelsdag - Der var også stald til hestene.


Købmandsgården en stille eftermiddag.


Hans Peter Levin Grønvold (HPLG)

Intro

Grønvolds Købmandsgård er beliggende i Adelgade 29-37. På denne lokalitet har der været købmandshandel siden 1600-tallet. Gennem tiden har stedet været ejet af driftige indehavere. H.C. Grønvold var den første i Grønvold-dynastiet.

Hans Christian Grønvold blev født den 22.11.1788 og kom til Præstø i tidsrummet 1800 - 1810. Han blev oplært og var handelsbetjent hos den betydningsfulde købmand Christian Worm, hvis forretning lå på hjørnet Adelgade 65-67/Torvestræde.

H.C.Grønvold blev gift med Mette Marie Søbye og fik med hende 8 børn, Rasmus, Peter, Hans Peter, Marie, Charlotte, Caroline, Kathrine og Carl.

Nøglefigur i byen
H.C. Grønvold blev en central person i byens liv og også en stor ejendomsbesidder. I peroden 1810 - 1850 stod han som ejer af i alt 14 ejendomme i byen.

Præstø havn blev på hans initiativ en bedre og mere sikker havn. Han fik havnebassinet uddybet og den første mole bygget i 1828. Det er den østlige mole, hvor havnekontoret i dag ligger. Den skulle være godt 50 meter lang og have bredde, så en vogn kunne vende.
Præstø Rådhus blev opført i samme periode, 1823-1824, også med H.C. Grønvold som nøglefigur.

Ud over disse centrale anlæg stod han for en lang række byggerier i byen i øvrigt.


Hans Peter Levin Grønvold var søn af H.C. Grønvold og drev forretningen videre efter faderens død. Han var nr. 3 i en søskendeflok på 8 børn.

H.P.L. Grønvold blev gift med Wilhelmine Marie Larsen og fik med hende 12 børn: Christian, Alphonsine, Johan, Hans, Emilie, Peter, Wilhelm, Charles, Henrik, Alfred, Wilhelmine og Carl.

H.P.L. Grønvold fik den ærværdige titel "konsul" og fortsatte faderens initiativrige virke. Han stod bag en række byggerier til gavn for byen og ikke mindst sin egen virksomhed. Det store pakhus i Havnestræde blev bygget på hans initiativ i 1853.

Han overdrog en del af virksomheden til broderen, grosserer Rasmus Grønvold i 1862, og ved dennes død i 1871 overgik virksomheden til et nyt dynasti, som blev indledt af den senere etatsråd og rigsdagsmedlem H.V. Tolderlund.


Adelgade 29-37, matrikel 81:
Forhuset, der er i 44 fag i to etager, blev opført i 1847 og udvidet mod vest med accisebodens 4 fag i 1852. Facaden er knap 50 meter i nutidigt mål.

Det store bygningskompleks omfattede mange aktiviteter. Foruden bolig for ejerne rummede bygningerne diverse forretninger og baghuse med lagerplads og fremstillingsvirksomhed: Brændevinsbrænderi, fedestald, vognremise m.m.
Op gennem tiden var der i forhuset manufakturhandel ved Axel N. Jensen, A.F. Tolderlunds isenkramforretning, Grønvolds Efterfølger (en købmandshandel) samt endelig længst mod øst Hotel Præstø.

Ejendomskomplekset er i dag splittet op i en række selvstændige enheder, hvor der bl.a. er ejendomshandel og radioforretning i Adelgade. På nordsiden ned mod fjorden er de gamle pakhuse ombygget til moderne forretninger og en bank - blandt forretningerne findes et apotek og en Matas-handel.


Købmanden var en vigtig personl i dagliglivet. Han var den, man sluttede større handler med og ofte også søgte råd hos eller måske ligefrem lånte penge af.

At handle i en købmandsgård i forrige århundrede var noget helt andet end at gå i Netto eller andre moderne supermarkeder i dag. Man indledte 'indkøbsturen' meget tidligt på dagen, som ofte faldt sammen med, at der var marked i byen. Hesten blev spændt for vognen, og man iklædte sig det fine gangtøj og naturligvis en kavaj og et køretæppe, såfremt det var koldt.

I byen kørte man ind i gården til den købmandshandel, man nu en gang gjorde forretninger med. Her parkerede man vognen og opstaldede hesten, hvilket købmandsgården havde bygningsmæssig kapacitet til, og naturligvis også en gårdskarl, der kunne se efter dyrene og fodre dem, så bonden havde fred og ro til at handle.

Når nu man var kommet til bys, skulle man da også lige hen til manufakturhandleren for at købe klæde eller forny garderoben med dette eller hint. Ofte skulle bonden også et smut indenfor på kroen for at høre sidste nyt og ikke mindst for at få en dram eller to.

Et besøg i byen, hvor man skulle handle var en daglang proces, der var langt mere omfattende end vore dages indkøb efter fyraften.


Igangsættere og storkøbmænd har ejet Adelgade 29-37 før Grønvold-familien tog over. Byens største købmandshus har gennem lange perioder haft adresse her.

Købmand og borgmester Lauritz Nielsen ejede i 1600-tallet stedet. Det blev arvet af hans ældste søn Jens Lauridsen, der senere byggede Nysø og blev forpagter af Vordingborg len samt Beldringe og Lekkende godser m.m.

Gennem 1700-tallet, som var en periode med store katastrofer for Præstø by, havde matriklen en lang række ejere - alle købmænd.

Rasmus Kornerup erhvervede matriklen i 1799 og videresolgte den i 1832 til H.C. Grønvold.