Errindlev forsamlingshus, Centralskolevej 8


Errindlev Forsamlingshus


Errindlev Forsamlingshus

Intro

Errindlev nye Forsamlingshus blev indviet lørdag den 29. august 1959, som et af de mest moderne og bedst indrettede forsamlingshuse i de sydlollandske landsbyer. Foreningen bag Forsamlingshuset er Lollands ældste. Det første blev indviet 26. november 1882

Forsamlingshuset bygget nær skolen og sportspladsen

Forsamlingshuset kom til at ligge i byens vestlige udkant, hvor kommunen havde nogle grunde, der ville egne sig til dett formål, og hvor forsamlingshuset ville komme til at ligge ved siden af kommunens nye centralskole og sportsplads.
(Aktier blev tegnet: Bestyrelsen for Gynmastik og Foredragsbygningen i Errindlev)

Da brandskaden fra det første Forsamlingshus var gjort op, og man havde mageskiftet den gamle grund med den nye ved centralskolen, rettede bestyrelsen for Dansk Samfund henvendelse til arkitekt Hoff Møller, Roskilde, om at udarbejde tegninger og overslag til et nyt Forsamlingshus.

På grund af mangel på et samlingssted i kommunen måtte man allerede i midten af maj tage huset i brug. Det skete ved Errindlev-Olstrup Sygekasse generalforsamling den 13. maj 1959. Siden har det været brugt utallige gange, og det har været svært at få en fastlagt dato for den offentlige indvielse - men det fik man også løst, og det skete under festlige former den 29. august 1959.

Det nye Forsamlingshus er ikke blevet en prangende bygnning, men det lykkes arkitekten Hoff Møller at skabe et ualmindeligt smukt interiør, og det gælder både salen og mødelokaler, der ved festlige lejligheder indgår som husets restaurationslokaler.

Forsamlingshuset der er Lollands ældste har præget landsbyen kulturelt. Den tekniske udvikling har sat en bremser for det kulturelle liv i bygningerne, men i dag er huset godt fungerende som samlingsted, når foreninger og private kalder til festlighed og møder.
Forsamlingshuset er blevet et nøglehus, som styres af forsamlingshusets bestyrelse.

"De gæve folk i Errindlev følger skam med tiden. Faktisk har de altid været et hanefjed foran". Et citat fra avisartikel Forsamlingshuset 100 år.