Borgen Rosborg


Middelalderlig stentøjskande - en såkaldt Skæggemand - der er fundet på Rosborg borgbanke


Bordtøj, der blev fundet ved en udgravning på Rosborg i 1912. Kanderne af stentøj er fra 1300-tallet og stammer fra Rhinlandet. Det til venstre har et fint ansigt på. De to andre genstande er af hjemling gråt lertøj. Fotograf: H.P. Jensen.


Herregården Pedersholm, set fra østsiden. Herregården Pedersholm blev bygget på stedet, hvor den oprindelige ladegård for borgen Rosborg lå ved SØnderåen tilbage i 1300-tallet. Den nuværende hovedbygning er fra 1765. Fotograf: Frants Mortensen.


Rosborg Gymnasium er den seneste bebyggelse på den stedet, hvor den gamle borg Rosborg lå. Gymnasiet blev indviet i januar 1976. Fotograf: Oskar Jensen

Intro

Borgen Rosborg og dens voldstedet lå nord for Vejle å, lige sydvest for det nuværende Rosborg Gymnasium. Borgen stammede fra 1300-tallet.

Rosborg var en middelalderborg beliggende i engene vest for Vejle. Det er uvist, hvem der byggede Rosborg og hvornår, det er dog sandsynligt, at borgen blev bygget af en stormand, for så senere at blive lagt under kongen i anden halvdel af 1300-tallet. Her blev styret af Vejle flyttet til Rosborg fra den lidt ældre kongelige borg Borgvold. Det hører vi om i en vise af Anders Sørensen Vedel. Sidste gang man hører om Rosborg er i 1406.

Placeringen af borgen har været fordelagtig, da den har ligget ude i en sump, hvilket ikke var unormalt for danske borganlæg. Jorden til at bygge voldstedet med er blevet fragtet til stedet, der var nemlig ingen naturlig forhøjning dér. Voldstedet består af en ca. 40 m. lang og ca. 25 m. bred borgbanke, der hæver sig indtil ca. 1,75 m. over den omgivne engflade. Man kan spore flere forskellige bygninger på stedet. Den ældste bygning har sandsynligvis været af træ, der muligvis er brændt ned. Senere har man opført en bygning af teglsten. Ved udgravningerne fandt man i 1912 nogle kander af rhinsk stentøj fra det 14. århundrede. Heraf var en af kanderne særlig flot, da den øverste del var modelleret som et skægget mandshoved, en såkaldt ”skæggemand”.

Efter borgen blev nedlagt ejede den danske konge fortsat ladegården indtil Vejle by overtog den i 1572. I 1770 blev ladegården revet ned og erstattet af herregården Pedersholm.

Henvisninger:
Fra Vadested til by, Vejle historie bd. 1. (red. Asbjørn Hellum) Vejle 1997.