A. Z. Gyldings skibsbyggeri


A.Z. Gylding (1810-1882)

Intro

A. Z. Gylding overtog i 1837 Niels Hansen Printz' skibsbyggeri fra 1830. Det lå på Vejle Havns nordside. Her byggede man især jagter beregnet til indenlandsk søfart. Værftet havde kun en kort levetid. Det blev nedlagt igen allerede i 1850.

Efter A. Z. Gylding overtog Niels Hansen Printz's skibsværft på Vejle Havn, så ledede han selv det daglige arbejde på værftet. Her byggede man såvel nye skibe med op til 50 læsters drægtighed, og man reparerede ældre skibe.

Gyldings skibe var især jagter, der var beregnet til indenlands søfart. De blev i samtiden betegnet som velbyggede og velsejlende.

Der var ikke tale om noget overvældende skibsbyggeri. Det beskæftigede i 1840’erne mellem 8 og 16 arbejdere. I 1848 og dele af 1849 lå arbejdet stille på grund af høje lønninger og priser på materialer som følge af Treårskrigen (1848-1851).

Det var formentlig følgerne af krigen, der førte til beslutningen om at nedlægge skibsbyggeriet i 1850.

Efter nedlæggelsen af skibsværftet overtog Gylding faderens, Niels Gyldings, købmandsgård i Torvegade. Han sad i 1860-18882 i bestyrelsen for Vejle Byes og Amts Sparekasse, og var i 1881 medstifter af sejlsportklubben Neptun.

Henvisning:
Vejles Historie, bd. 3.
Vejlewiki om A.Z.Gylding