A.C. Møllers Vej


Udsigt fra Himmelpind over Grejsdalen. Huset i forgrunden er A.C. Møllers Vej 19 og bag det mølledammen ved Holms Mølle. I midten er den daværende Grejsdal Landevej.


Parti fra Grejsdalen ved A.C. Møllers Vej.


Grejsdal Station set fra Gammel Hornstrupvej med A.C. Møllers Vej ved det lille, hvide, firkantede hus. Jernbanelinien er set fra nord. Stationsbygningen til højre er opført 1915.


A.C. Møllersvej, vinteren 2009. Fotograf Ib Meinhardt.

Intro

Vejen i Hornstrup by har navn efter A. C. Møller (1872-1943). A.C. Møller var maler på Grejsdalens Hammerværk, og han boede i nr. 24 på den vej, der bærer hans navn idag.

Om A.C. Møller

A.C. Møller var maler på Grejsdalens Hammerværk. Han var også spillemand, og spillede violin, bl.a. sammen med den i tiden meget kendte Trædballehus-spillemand Frederik Iversen.

Hans sønner blev også musikere: Jens Jakob Møller (1902-1972), Peder Møller (1906-1963) og I. C. Møller (1916-2000).

Især Peder Møller blev senere kendt som musiker og kapelmester. Hans orkester optrådte ved mange lejligheder, f.eks. i Håndværkerforeningen og Arbejdernes Forsamlingsbygning, der er kendt som "Bygningen" idag. Han var dirigent for en del kor i byen og komponerede "Vejle Tappenstreg", der var en tidligere kendt Vejle-melodi.

Henvisning:

Vejlewiki: A.C. Møllers Vej