videbæk kirkeIntro''Historien om Videbæk Kirke '' Allerede tidligt i dette århundrede blev der fra mange sider fremsat ønske om at få egen kirke i Videbæk. I 1907 blev der nedsat et kirkeudvalg bestående af gårdmændene Niels Madsen, Jens Søndergaard (Ryesminde) og Jens Chr. Nielsen (Petreasminde) samt bager P. Pedersen, købmand P. Toft, isenkræmmer Pilgaard, samt P. Chr. Pedersen (Lille Laursen, senere Stranddorf) i udvalget. Udvalget indsamlede de 2000 kr., som krævedes til vedligeholdelseskapital, og ansøgte om statstilskud. Men først i 1913-14 kom bevillingen til Videbæk kirke på finansloven: 18500 kr. Hvad kirken kostede over dette beløb, måtte borgerne selv fremskaffe (ca. 8000 kr.). Videbæk kirke er tegnet af kongelig bygningsinspektør J. Vilh. Petersen og opført af lokale håndværkere: murermester M. Lethager og tømrermester H.S. Fæster. Grundstensnedlæggelsen fandt sted 4. november 1913 og kirken blev bygget i løbet af året 1914. Indvielsen af Videbæk kirke fandt sted 13. december 1914 og blev foretaget af biskop Koch. Pastor Eller (Nr. Vium-Herborg) holdt søndagsprædikenen, og ved sammenkomsten på Westergaards hotel blev der talt af flere lokale folk samt af biskop, provst og daværende kultusminister Kejser- Nielsen.