kaj munks præstegårdIntro

Stedet dannede rammen om Kaj Munks mest virksomme år. Her fyldte hans pen papiret med skuespil, digte, breve, prædikener og artikler - og det var her han til sidst blev hentet af sine bødler en mørk januar aften 1944, fordi han havde talt sandheden mod et regime, der skjulte sig under løgn og terror

I 1924 var Kaj Munk færdig med teologistudiet, og søgte embedet som præst i Vedersø. Resten af sit liv levede han i Vedersø med præstegården som bærende ramme om livet med konen Lise, deres fem børn, præsteembedet og digtningen. Kaj Munk satte sit præg på præstegården ved bl.a. at indrette sit arbejdsværelse “Stærekassen” på loftet, hvor han digtede og skrev. Den smukke park ved Kaj Munks Præstegård gemmer på sin egen historie. Beplantningen er begyndt i starten af 1800-tallet og siden da, har hver ny præst efterladt sit personlige præg. Parken består især af frodige løvtræer, som trods det barske vestjyske vejr vokser rigt. Kaj Munk satte også sit præg på parken med den blå anemone, som han hentede fra sin hjemstavn på Lolland. Han fik også etableret en kanal, så kan kunne sejle direkte fra haven og ud på Nørresø. Flaghøjen er blevet til af det overskydende jord fra kanalgravningen. ''''''''''

Kaj Munks Præstegård var oprindeligt en herregård, Aabjerg, som kan spores helt tilbage til 1300-tallet. Fra et bands brev skrevet i 1350, ved vi, at ridderen Lago Rød dengang var ejer af herregården. Vi skal dog små 300 år længere frem i historien, før herregården Aabjerg bliver til Vedersø Præstegård. I 1626 overtog herremanden, Jens Juul, den oprindelige præstegård, som lå øst for kirken og lagde den ind under sin nybyggede herregård Ny Aabjerg og gjorde dermed Gl. Aabjerg til Vedersø Præstegård, hvilket den har været fra 1626 til 1944. Præstegårdens hovedbygning brændte i 1881. Mange af de gamle kirkebøger blev også flammernes bytte. I gårdens vest fløj er indrettet en lejlighed til forpagterbolig. Kaj Munk var den sidste præst i præstegården. Fra 1924 fungerede Kaj Munk som præst i Vedersø, frem til sin død i 1944. I 2010 blev Vedersø Præstegård til Kaj Munks Præstegård. I dag formidles Kaj Munks alsidige liv og virke i de smukke rammer som præstegården og naturen udgør. Præstegården er ligeledes et samlingssted for forskellige kulturelle aktiviteter. Stedet er ejet af Kulturministeriet og drives af Ringkøbing-Skjern Museum.