husmandskolonier

Intro

I 1925 blev 14 statshusmandsbrug udstykket fra Slumstrupgård.