aaa

Intro

Egelund Mindelund for Carit Etlar og St. St. Blicher. På Sorte Kro-bakke etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund, hvori også indgår en kunstig sø. Mindesten er for Carit Etlar og St. St. Blicher. En kunstig høj med pryddysse er rejst, hvor missionshuset ”Tabor”

Mindelunden Tæt ved den gamle Kongevej, syd for Dalgasstenen, etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund. Kongevejen kaldes i andre sammenhænge også for Drivvejen, Studevej eller Den gamle Landevej. I mindelunden finder man, foruden en kunstigt anlagt sø, også en række mindesten, bl.a. for forfatterne Carit Etlar og St.St. Blicher. En kunst ig høj med pryddysse angiver, hvor missionshuset “Tabor” engang lå. ''Egelund''''Mindelund for Carit Etlar og St. St. Blicher. På Sorte Kro-bakke etablerede Etatsråd Alfred Sørensen i begyndelsen af 1900-tallet en mindelund, hvori også indgår en kunstig sø.''Mindesten er for Carit Etlar og St. St. Blicher. En kunstig høj med pryddysse er rejst, hvor missionshuset ”Tabor” lå. Mindelunden er anlagt tæt ved den daværende hovedvej, Kongevejen eller Den gamle Landevej.