N. P. Mols
Intro

Niels Pedersen Mols (født 27. marts 1859 i Grumstrup ved Skanderborg, død 25. oktober 1921 i København) var en dansk dyre- og landskabsmaler.

En sten, som nok ikke bemærkes af ret mange, fi nder vi ved Nordsøvej i Søndervig. Den blev rejst af nogle af kunstmaler N. P. Mols’ venner. N. P. Mols boede nogle år i Søndervig. Han døde i 1921. En omtale af ham og hans billeder fi nder vi i sognebladets majnummer 2006 (8. årg. nr. 2). Mange af hans dejlige billeder fra området fi ndes i Vestjysk Bank, Ringkøbing, og nogle særdeles gode reproduktioner kan ses på Holmbohjemmet i Kloster.