Lønneklint Skole
Intro

Skole 1900- 1957

Lønneklint Skole oprettet ca. 1877, var oprindelig stuehus til et landbrug . Huset nedbrændte 1900 . Der blev opført en ny skole på den nuværende plads. Skolen blev nedlagt 1957, da skolevæsenet i Henne -Lønne Kommune blev Cetraliseret.