Holmager


Rundtømmer kostald


St.Holmagerset fra nord


St.Holmager

Intro

Store Holmager - Lille Holmager. 2 gårde som lå på en holm i det våde Lem kær. Den oprindelige vejforbindelse gik fra Venner by over Nørby bæk til den vestlige ende af holmen til marken som hed Bommelskjold. I den østlige ende var der et vad over over Nørby bæk.

Store Holmager Købt i 1899 af Jørgen Jensen, som ved utrolig flid og arbejdsindsats fik skabt en mønsterbedrift med flytning af en mængde jord - ved håndkraft - og dræning og kultivering af kær og sumpområder. I 2020 - økologisk malkekvægbedrift med 600 køer og drift af ca. 2000 ha. Derudover drives maskinstation og entrepenørvirksomhed. Ejer - Torben Galsgård og Lene Fløe. Torben er oldebarn af Jørgen Jensen.