Grejs, Keglekærvej 61
Intro

Overbygård. Mat.nr.12 a Grejs By. Gården brændte 17 maj 1955. Del af arealet solgt til 12 srorparceller. I dag ridecenter.

Marie og Niels Kristian Søgaards søn Helmer var trafikflyver og luftkaptajn. Her er omtale af den flyulykke, der ramte Helmer Søgaard (gengivet fra Ribewiki.dk om DDL-flyulykker): "Under start mandag den 19. september 1927 ved 9-tiden fra Kastrup Lufthavn mod Hamborg med kaptajn Helmer Søgaard og 5 passagerer nåede flyet kun op i 15 meters højde inden det muligvis med venstre vinge strejfede hegnet 1 km fra lufthavnen styrtede til jorden, hvor det et par minutter stod på næsen, men så faldt på ryggen med hjulene i vejret og brød i brand. Et par roearbejdere ilede til og fik åbnet døren til kabinen og reddet de 5 passagerer ud, hvoraf var 2 amerikanske damer Whitholm/Witthorn, mor og datter, den franske musiker Laurent og bankassistent Voss med frue fra Privatbanken. Mændene var uskadte, men alle kvinderne fik nervechok og de mistede alle deres ejendele. Med større besvær bjærgede arbejderne også den 28-årige kaptajn Helmer Søgaard fra Grejs ved Vejle, som med højre side var klemt ind mod maskinen mens ilden fortærede hans tøj i venstre side. Livsfarlig forbrændt i ansigtet, på venstre arm og ben, men stadig ved bevidsthed, indlagdes han på Rudolph Berghs Hospitals brandsårs - afdeling, hvor han fik morfin og feberen et par dage senere aftog, men den nærmest forkullede arm måtte amputeres og 29. september døde han af kvæstelserne. Flyet havde været hårdt læsset lige til den tilladte grænse, men den egentlig årsag blev vist ikke fastslået og styrtet kan være udløst af et vindpust og kort efter krævedes hegnet fjernet." Flyet var af typen Fokker Grulich F.III, som var et 1-motors, envinget fly. Det blev anskaffet i 1925 af DDL (Det Danske Luftfartselskab) og var et af de første til at bringe aviser ud. Der blev af DDL i alt indkøbt 20 fly af denne type.

Den 17 maj 1955 brændte Overbygård.
Det blæste kraftigt den dag. Folk på gården var ved at tærske korn.
Alle var inde hos Rigmor til eftermiddagskaffe.
I pausen havde en gnist fra halmblæseren antændt halmen i den anden bygning. Og med den kraftige blæst buldrede ilden snart løs.
Der var stråtag på bygningen, så der var næring til flammerne.
Branden kunne ses i det meste af byen. Det lykkedes dog at redde stuehuset.


Gården er oprindeligt bygget i1868. Gården var ejet af sognefoged i Grejs, Niels Madsen, der døde i 1887 og derefter drevet videre af hans hustru Anne Mette Madsen med sønnen Jesper som bestyrer (se folketællingen i 1880). Hun døde i 1892. Fra 1894 blev gården overtaget af Marie og Niels Kristian Søgård. Søgård var både landmand og sognefoged i Grejs. 1929 overtog sønnen Morten og Petra gården, og forældrene flyttede til et hus i nærheden. 1946 solgte Morten Søgård til Rigmor og Viggo Nielsen, og købte huset på Nørre Bygade 17. Rigmor og Viggo døbte gården Overbygård. Viggo døde i 1974 og Rigmor blev boende på gården indtil 1989, hvor hun solgte til Ebba og Jens Sommer. Ebba og Jens Sommer solgte en del af jorden til Tørring-Uldum Kommune, der udstykkede 12 storparaceller, der i dag hedder Keglebakken. Anette købte ejendommen, byggede nyt stuehus og etablerede et flot ridecenter.