Grejs, Keglekærvej 61
Intro

Overbygård. Mat.nr.12 A. Gården brændte 17 maj 1955. Del af arealet solgt til 12 srorparceller. I dag ridecenter.

Marie og Niels Kristian Søgaards søn Helmer var trafikflyver.
En dag med voldsomt stormvejr faldt hans maskine ned. Helmer blev slemt forbrændt, og døde få dage senere den 29.september 1927.
Han blev kun 28 år gammel .


Den 17 maj 1955 brændte Overbygård.
Det blæste kraftigt den dag. Folk på gården var ved at tærske korn.
Alle var inde hos Rigmor til eftermiddagskaffe.
I pausen havde en gnist fra halmblæseren antændt halmen i den anden bygning. Og med den kraftige blæst buldrede ilden snart løs.
Der var stråtag på bygningen, så der var næring til flammerne.
Branden kunne ses i det meste af byen. Det lykkedes dog at redde stuehuset.


Gården er oprindeligt bygget i1868.
Fra 1894 ejet af Marie og Niels Kristian Søgård. Søgård var både landmand og sognefoged.
1929 overtog sønnen Morten og Petra gården, og forældrene flyttede til et hus i nærheden.

1946 solgte Morten Søgård til Rigmor og Viggo Nielsen, og købte huset på Nørre Bygade 17.

Rigmor og Viggo døbte gården Overbygård.

Viggo døde i 1974 og Rigmor blev boende på gården indtil 1989, hvor hun solgte til Ebba og Jens Sommer.

Ebba og Jens Sommer solgte en del af jorden til Tørring-Uldum Kommune, der udstykkede 12 storparaceller, der i dag hedder Keglebakken.

Anette købte ejendommen, byggede nyt stuehus og etablerede et flot ridecenter.