Gravkors for P. H. HERONIMUS faldet d.29. juni 1864


MSS - 277

Intro

Dansk gravkors for underkorporal Peter Jørgen Hjeronimus ved 5. Regiments 8. Kompagni i 1864, faldet d. 29. juni 1864

HER UNDER HVILER P. H. HERONIMUS FRA ASSENS, SOLDAT VED 5. REGT. FALDEN FOR FÆDRELANDET DEN 29. JUNI 1864


Gravkorset er opsat i 1881. Indtil da stod et trækors med en lignende indskrift på graven ifølge Jens Rabens notater. Bemærk forskellen mellem indskriftens forbogstaver ”P. H.” og fornavnet, som retteligt er Peter Jørgen. Under 5. Regiments tilbagetog fra Kær by den 29. juni 1864 kom 8. Kompagni i kamp med fremstormende preussiske styrker ved ejendommen Ringbæk (nedrevet ved Alssundbroens opførelse). Peter Jørgen Hjeronimus faldt da tæt ved stedet, hvor han blev begravet.
se www.esla.dk


Jernkors med jerngitter omkring under en ask: h. 100, b. 60 cm.


I buskadset ved frakørselen øst for Alssundbroen ved Vestermark