Elmue Forskole


Elmue Forskole


Elmue Forskole 1922. Frk. Thora Bork


Elmue Forskole . Frikvarter med "Tornerose". 1908 Frk. Jenny Flensted


1. og 2. klasse i Elmue Forskole 1935. Lærerinde Astrid Hansen


Vintertimeplan for 1. og 2. klasse 1901 i Elmue Forskole


Timeplan for 1. og 2. klasse i sommerhalvåret. Fra 1901

Intro

Som følge af skoleloven af 24. marts 1899 oprettedes et forskolelærerindeembede ved Elmue Skole, Roholte.

Forskolen opførtes i sommeren 1900 af murmester Christiansen, Bækkeskov, og indviedes til brug den 6. januar 1901.


1901-1917
Til lærerinde ved forskolen beskikkede Skolekommisionen Frøken Jenny Flensted, som hidtil havde været ansat ved Vindbyholt Forskole. Jenny Flensted var dimmiteret fra Femmers Kursus for Privatlærerinder i 1891.

1918-1934 Thora Bork.
1934-1936 Astrid Hansen
1937-1951 Ruth Andersen
1951-1967 Karen Rasmussen.


I 1967 bliver skolen nedlagt. Karen Rasmussen og Eleverne overflyttes til Roholte Skole.


Ifølge undervisningsplanen for 1901 for forskolen går 1. og 2. klasse i sommerhalvåret i skole hver dag fra kl. 8 - 12½. I vinterhalvåret går 1. klasse i skole tirsdag, torsdag og lørdag fra kl. 9 - 3.
2. klasse går mandag, onsdag og fredag fra kl. 9 - 3.

Efter skoletid har pigerne håndarbejde i 4½ time ugentlig i sommerhalvåret.
Før undervisningen har drengene i sommermånederne gymnastik i ½ time dagligt.

Eleverne går i forskolen ca. 2½ år, indtil 9½ års alderen. Derefter overføres de til hovedskolen i Elmue.


En pige fra Lindersvold fortæller om sin skolegang i 1920'erne.

" De børn, der boede øst for Julemærkehjemmet skulle gå i Elmue Forskole. Fra Østermarken havde vi 4 km. til skolen i Elmue. Jeg fyldte 7 år en uge efter, at jeg begyndte i skolen. Jeg havde arvet en ABC efter min bror. Jeg havde øvet mig så meget derhjemme, at jeg kunne læse, inden jeg kom i skole. Det glædede jeg mig meget til. I klassen var vi fem piger og en dreng. Vores lærerinde hed Astrid Hansen, men et år efter fik vi en ny, der hed Ruth Andersen.

I et skab lå der tavler, de blev delt ud, når vi skulle skrive. Vi skulle dog selv have griffel og tavleklud med hjemmefra. Bagefter skulle vi læse eller stave et lille stykke i ABC'en.
I 2. klasse skulle vi skrive med blæk, så vi måtte selv købe en pen.

De første år måtte vi gå til skolen, da vi ikke havde cykler.
I Elmue gik vi i skole hver dag i 3 timer, men da vi skulle i 3. klasse, kom vi til Roholte Skole, hvor vi gik hver anden dag fra klokken 8 og til klokken 2."