Intro

Haastrup Friskole er en selvejende privatinstitution oprettet i 1992. Skolen er tidligere kommuneskole og er i 2016 mellem 50-60 skoleelever og med nyoprettet børnehave og vuggestue. Skolen vægter natur, musik og bevægelse.