Zeppelinbasen og Flyhangaren (Tønder)

Intro

Endnu er Zeppelinbasen flyhangar intakt, men de store zeppelinhaller blev nedrevet i 1923. Soldaterskoven blev plantet i 1920erne.

Soldaterskoven er i dag en offentligt tilgængelig statsskov under Lindet Statsskovsdistrikt. Skoven og arealerne omkring den var tidligere militært øvelsesområde. Skoven blev plantet i 1920erne på arealerne, hvor tidligere den store Zeppelinbase lå. Endnu er Zeppelinbasen flyhangar intakt, men de store zeppelinhaller blev nedrevet i 1923 jf. Versailles-traktatens bestemmelser. Spor og andre efterladenskaber efter Zeppelinbasen og de store haller findes stadig mange steder i skoven. [http://www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/zeppelinbasen-og-soldaterskoven-ved-toender/" target="_blank Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Zeppelinbasen og Soldaterskoven ved Tønder]