Zeppelinbasen i Tønder


Målebordsblad. Zeppelinbasen overgik til "Lejr" efter 1. verdenskrig


Fundament af zeppelinhallen Tosca. Tosca var den største af de tre luftskibshaller i Tønder


Gasværk ved zeppelinbasen. Gasværk til fremstilling af brint, anvendt i luftskibene

Intro

Zeppelinbasen et par kilometer nord for Tønder er fra første verdenskrig. Basen til de enorme luftskibe blev anlagt af det tyske krigsministerium i 1915. Tønder hørte dengang til Tyskland. Placeringen blev valgt, fordi militæret herfra kunne flyve på rekognoscering over Nordsøen og til London...

Zeppelinbasen et par kilometer nord for Tønder er fra første verdenskrig. Basen til de enorme luftskibe blev anlagt af det tyske krigsministerium i 1915. Tønder hørte dengang til Tyskland. Placeringen blev valgt, fordi militæret herfra kunne flyve på rekognoscering over Nordsøen og til London. Til bombeflyvninger var zeppelinerne ganske uegnede. Luftskibene var både for vanskelige at manøvrere og for langsomme. Basen ved Tønder er anlagt med tre store haller til zeppelinere, en flyhangar, mandskabsbarakker til cirka 500 marinesoldater og et gasværk til fremstilling af brint. ''Luftens giganter var sårbare i krig'' De store brintfyldte zeppelinere var ingeniørkunst af høj kvalitet. Men de var samtidig utroligt sårbare overfor gnidningsmodstand og eventuelle gnister. Brint er ekstremt brandfarlig. For eksempel krævede det ret mange marinesoldater for at hjælpe en zeppeliner ned til jorden efter en flyvning. Så snart zeppelinerne stod på jorden, skulle de aflades for elektricitet, før de kunne bugseres ind i basens mægtige haller. Afladningen skete via kabler, der blev forbundet til kobberplader i jorden omkring hver hal. Det skete, at en zeppelin udbrændte totalt inde i en af hallerne blot ved at berøre en tændt elektrisk pære i hangarens loft. 19. juni 1918 angreb englænderne zeppelinbasen i Tønder og ødelagde en del af området. Basen blev ikke klar igen, inden første verdenskrig sluttede.