Zeppelin- og Garnisonsmuseum Tønder


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Eksersergården i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Kaserne. Foto: Henrik J. Møller


Tønder Kaserne. Foto: Henrik J. Møller


Zeppelin-museet på Ribelandevej i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Museet fortæller historien om zeppelinbasen i Tønder under Første Verdenskrig. Her er nu også Garnisionsmuseum for Tønder Kaserne.

Zeppelin-museet viser Tønder Zeppelinbases historie i årene 1914-20. Zeppelinbasen blev bygget af tyskerne under Første Verdenskrig i begyndelsen af 1915. Basen fik aldrig den tiltænkte militære betydning. Det var et meget stort kompleks med kæmpehangarer, gasværk og flyvebase. Der var på basen to zeppelinere, L60 og L54 som delte dobbelthangaren kaldet Toska. L60 var den største zeppeliner med en diameter på 23,9 meter det bredeste sted og den var 195,5 meter lang. Tophastigheden var 160,5 kilometer i timen, dens rækkevidde 13.500 kilometer, og dens maksimale flyvehøjde 5.400 meter. L60 blev taget i brug i december 1917 og nåede at flyve 11 rekognosceringstogter og ét bombeangreb. For de zeppelinere der var stationeret i Tønder var rekognoscering den vigtigste opgave.
I sommeren 1918 gennemførte britiske fly et bombeangreb på basen i Tønder. Dette angreb var den eneste direkte krigshandling på sønderjysk jord og blev foretaget fra historiens første anvendelige hangarskib, H.M.S Furious, der var udstyret med i alt 7 fly af typen Sopwith Camel. For briterne var angrebet en stor succes i det basen mistede de to zeppelinere L60 og L54 samt fik ødelagt sin lænkeballon.
Efter krigen blev hangarer og gasværk demonteret, men fundamenterne af zeppelinhallerne, en flyhangar samt en række øvrige bygninger og andre levn findes endnu.

Zeppelin- og Garnisonsmuseets hjemmeside