Ydesvej


Luftfoto ved Ringvejens planlægning


Luftfoto over Grenaa set fra syd.

Intro

Ydesvej går gennem Grenaa plantage fra Idrætscentret til skovsøen.

Ydesvej går gennem Grenaa plantage fra Idrætscentret til skovsøen. Vejen er opkaldt efter grosserer Yde Poulsen, som ejede 27-28 tdr. land af arealet ved plantagen og drev landbrug her. Han havde hestestald og grisehus nær gymnasiet. Luftfotoet er fra planlægningen af Ringvejen 1960.