Ydermøllen i Ribe


Ydermøllen som den fremstår idag.


Ydermøllen

Intro

I 1255 anlagde kong Christoffer I en dæmning over Ribe å med tre gennemløb. Ydermøllen blev anlagt i 1526. Sit nuværende udseende fik den i 1850érne. Den fungerede som kornmølle op i 1900-tallet.

Ydermøllen
Ribemøllernes historie går langt tilbage. I 1255 anlagde kong Christoffer I en dæmning tværs over åen for at kontrollere vandmængden. Dæmningen fik tre gennemløb. Herved opstod de to øer, Mellem- og Nederdammen, som sammen med Overdammen kom til at udgøre byens hovedfærdselsåre. Dæmningens oprindelige udseende er ukendt, og det samme gælder gennemløbenes præcise placering.

Den mølle, som kongen anlagde i 1255 lå ved gennemløbet ved Toldboden, den nuværende frisluse. Denne mølle forfaldt og forsvandt endeligt i 1696.

Både Yder- og midtmøllen blev anlagt i 1526 efter kongens tilladelse. Ydermøllen blev anlagt lige udenfor Nørreport. Slusen og gadebroen blev ødelagt af en stormflod i 1720, hvilket gentog sig i 1839, hvorefter møllen hurtigt blev repareret.

Møllen blev ombygget til sit nuværende udseende i 1850érne. I 1875 blev møllen opkøbt af et interessentskab af bønder i Seem, Varming og Lustrup med den hensigt at kontrollere vandstanden i Ribe Østerå. Bønderne måtte opgive på grund af for stor konkurrence, og solgte møllen igen i 1892. Møllen fungerede op i 1900-tallet som kornmølle.

Litteratur
Ove Kann: Ribe Å – dens historie og betydning for Ribe by og omegn. I: By, marsk og geest 13. 2001, s. 62-94.
Hans Henrik Engqvist: Bevaringsplan Ribe. 1969, s. 73.
Morten Søvsø: Teknologi og kommunikation. I: Ribe bys historie bd. 1, 710-1520. 2010, s. 93.