Yderik


Yderik voldsted. Foto: Lars Chr. Bentsen, 2009. Museet for Varde By og OmegnIntro

Det befæstede anlæg Yderik blev sandsynligvis opført i hast engang i 1200- eller 1300-tallet. Der er ikke længere adgang til det fine voldsted, men det kan ses fra vejen.

Perioden fra slutningen af 1200-tallet og frem til midten af 1300-tallet var en urolig tid, med mange krige og interne magtkampe. Det medførte, at der rund i landet blev opført forsvarsanlæg i tilknytning til de fleste større gårde eksempelvis ved Visselbjerg, Knubholm, Hesselmed mm. Det befæstede anlæg ved Yderik er sandsynligvis opført i hast nogenlunde samtidig. Fund af importeret keramik fra Tyskland på voldstedet er dateret til en gang mellem 1200 eller 1300-årene. Bygherren har givetvis været en lokal stormand eller storbonde, der i ufredstid har forladt sin gård og har søgt tilflugt bag borgens volde. Der er ikke adgang til det fine voldsted, men ved broen, hvor Yderikvej krydser Linding Å, har man en fin udsigt til det idylliske voldsted.