Ydby Hede


Ydby Hede. Gravhøje på Ydby Hede

Intro

På Ydby Hede med en storslået udsigt over Skibsted Fjord ligger en stor gruppe af bronzealderhøje. I et fredet lyngareal gennemskåret af gamle hulveje kan man tælle 32 gravhøje. De ligger i et helt åbent landskab, ganske som i bronzealderen. Lidt mod nord, i Dover Plantage, ligger 16 gravhøje...

På Ydby Hede med en storslået udsigt over Skibsted Fjord ligger en stor gruppe af bronzealderhøje. I et fredet lyngareal gennemskåret af gamle hulveje kan man tælle 32 gravhøje. De ligger i et helt åbent landskab, ganske som i bronzealderen. Lidt mod nord, i Dover Plantage, ligger 16 gravhøje. I en af højene ved Dover er fundet et sværd og en økse i bronze. Begge er dekoreret med spiraler, symbolet på solens rejse rundt og rundt. ''Hvordan så der ud i bronzealderen? '' Thy er et landskab fuldt af gravhøje. Tusinder blev opført i ældre bronzealder. Områder med træbevoksning blev mindre i løbet af ældre bronzealder. Kun ved vådområderne var der lidt skov tilbage. Landskabet var åbent, domineret af græsarealer med kvæg. Ved gårdene lå markerne, hvor der blev dyrket byg og hvede. Gårdene var store træbygninger, nogle over 30 meter lange. Fund af flintskrabere viser, at oksehuder i stort tal blev forarbejdet. De kunne handles til både nære og fjerne aftagere. I nogle huse er der fundet rav, samlet op fra stranden. Måske gav det værdifulde gyldne rav baggrund for egnens rigdom. Kunne noget af det nordiske rav, der er fundet så langt borte som i græske kongegrave, være samlet op på Thys vestkyst?